MDH Beskattningsrätt Föreläsning 11 Webinarium

Hej igen..
Det här webinariet blev tungt och ganska ”tråkigt” om jag får säga det själv 🙁

Del 1 och del 2 var väl ganska ok men del 3 och 4 var inte så roliga. Momsen är ett svårt avsnitt att göra något roligt av. Jag har funderat mycket på hur man skulle kunna presentera området på ett bättre sätt utan att rabbla massa pragrafer men det är svårt. Går inte direkt att göra ett övningsexempel, typ Per Glad, och få med sig de olika paragraferna. Rättsfall fungerar inte heller som överblick över området.
Om Ni har några ideer på annat upplägg så tar jag gärna emot dem.

Nu har vi klarat av avsnittet och nästa föreläsning om aktiebolagens beskattning blir roligar 🙂

Trevlig helg
Vi ses på måndag
MVH
Krister

Bookmark the permalink.

83 Responses to MDH Beskattningsrätt Föreläsning 11 Webinarium

 1. Anonym says:

  Hej!
  Vill vi få ut lägsta möjliga skatt i procent eller i kronor i inlämningsuppgiften?

 2. Anonym says:

  Hej Krister!

  Film del 1 på föreläsning 12 fungerar inte, det syns bara en länk.

 3. Anonym says:

  Vart lämnar man in inlämningsuppgiften på Canvas?

 4. Anonym says:

  Varför avrundar skatteprogramet i aktiehanteraren? Örestal ska väl ”avkortas”

 5. Anonym says:

  Hej!
  I föreläsning 12 övning 14 så hänvisar du till powerpoint bilder gällande beräkning av periodiseringsfond, jag kan inte hitta dessa powerpointbilder på Canvas utan de är enbart med i filmen?

 6. Anonym says:

  Hej! Stämmer facit på uppgift 7 på tenta 190114? Tänker på det i början med resultatet på skandinavium A & B aktierna? Får nämligen liten diff när jag räknar trots att jag följer alla steg i din föreläsning.

  • Krister says:

   Hej
   JA, facit ska stämma.
   Visa hur du har räknat så får jag titta på det.
   MVH
   Krister

   • Anonym says:

    Är det säkert, för det är 2 försäljningar av skandinavium A, men i lösningsförslaget så har du bara tagit med en försäljning?

    • Krister Frost says:

     Hej
     Svaren på dessa två frågor ger dig lösningen.
     1) vilket år gäller frågan?
     2) vilket år sker första försäljningen?
     Mvh
     Krister

 7. Anonym says:

  Hej Krister!
  Det stod att övning 1:11 är rekommenderad att göra, men denna saknar lösningsförslag. Du har inte löst den och kan lägga upp ett facit? Känns inte så meningsfullt att försöka göra den om man inte har en aning om ifall det man gör stämmer eller inte.

  Tack på förhand!

 8. Anonym says:

  Hej Krister!
  Skulle du kunna lägga ut lösningsförslaget på övning 22 på Canvas?

 9. Anonym says:

  Halloj!
  Det sista du gör i film 3 föreläsning 15 är att kolla på en gammal tentamen. Du säger här att de tre räknefrågorna alltid är på samma områden, aktier, personbeskattning och fåmansföretag. Min fundering är då ifall beräkningar på alla övriga områden, exempelvis beräkning av bilförmån, försäljning av fastighet, avskrivningar inventarier och diverse, anses examinerat genom den genomförda inlämningsuppgiften? Eftersom beräkningar på dessa områden inte förekommer på tentamen.

 10. Anonym says:

  Har vi webinarium 3 januari som Canvas säger eller är nästa webinarium den 7 januari som schemat på kronox säger?

  • Krister says:

   Hej
   Det är webinarium den 3 januari
   Både schemat på Kronox och schemat på Canvas säger samma sak.
   MVH
   Krister

 11. Anonym says:

  Hej Krister!
  Har du bestämt om public service-avgifts lagen kommer finnas med i tentan eller ska vi skriva ut den själva?

 12. Anonym says:

  Hej,
  På tentamen 2019-01-14 uppgift 9 har du enligt lösningsförslaget räknat först på Sonja 2017 och sen på Ingemar 2018. Ska en inte räkna på samma person som i lösningsförslaget för tentamen 2019-03-22?

  I uppgiften för tentamen 2019-01-14 står det endast att en ska beräkna skatteeffekten för Ingemar 2018. Varför räknar man då först på Sonja 2017 och sen på Ingemar 2018?

  • Krister says:

   Hej
   Eftersom en närstående till Ingemar sålt kvalificerade andelar inom fem beskattningsår, i tentamen från 19-01-14, så måste du räkna fram den tjänstebeskattade kapitalvinsten för den närstående för att kunna beakta maximiregeln i 57:22 IL.
   I tentamen 19-03-22 hade ingen närstående till Sandra sålt kvalificerade andelar, däremot hade Sandra själv sålt kvalificerade andelar året före beskattningsåret och då måste man räkna fram den tjänstebeskattade kapitalvinsten för året före för att kunna beakta maximiregeln i 57:22 IL

   MVH
   Krister

 13. Anonym says:

  Hej, hur gör jag med ören vid courtageavgiften för bladet ”kapitalvinstberäkning”?

  Exempel:
  Säljer 175 st till priset 99kr/st och courtage 0,5% ger courtageavgiften 86,625 kr.
  När jag sen ska beräkna intäkten ska jag då ha tagit bort ören från denna avgift eller ska dessa ligga kvar fram tills dess att resultatet för denna försäljning beräknas?

  Hoppas du förstår min fråga!

 14. Anonym says:

  På Annas tentor har man kunnat skriva på sidan vid multichoice-frågorna hur man har tolkat dessa och förtydliganden varför man ringade in just detta svar osv. Då tog hon hänsyn till detta när hon rättade, kommer man kunna göra på samma sätt på din tenta?

  • Krister says:

   Hej

   Nej, det ska inte behövas några kommentarer eller förklaringar.
   Endera är påstående korrekt eller felaktigt.

   MVH
   Krister

 15. Anonym says:

  På övningsexempel 6 så görs en fondemission och ingen courtage-avgift betalas eftersom vi inte hade någon courtage-avgift alls på hela exemplet. Men i fall där courtage-avgift finns, ska denna läggas på fondemission, nyemission osv?
  Du var väldigt tydlig på inlämningsuppgiften att courtageavgift inte betalades på arvstransaktionen, kommer du vara lika tydlig på tentan eller förväntas man veta när courtage ska betalas och inte?

  • Anonym says:

   Skulle du kunna ge två små exempel på hur nyemission och split hanteras?

  • Krister says:

   Hej
   Vid fondemission betalas inget courtage och inget belopp tillförs bolaget vilket betyder att totala anskaffningsutgiften är oförändrad efter fondemissionen jämfört med före fondemissionen. Vid nyemission framgår det av emissionsvillkoren, som är givna i frågan, vad som gäller.
   MVH
   Krister

 16. Anonym says:

  Hej,
  I föreläsning 14 del 4 säger du (30 min in) att kapitalvinster i kapital är skattepliktiga till hundra 100% och att man då hämtar beloppet från ”Avgår från tjänst” vid kapitalvinstuträkning. MEN uppgift 9 tentamen 19-03-22 så är det inte samma belopp som man hämtar enligt facit. Är det inte alltid beloppet ” Avgår från tjänst” man hämtar? Hur ser uträkningen ut annars?

  • Krister says:

   Hej
   Hela kapitalvinsten ska fördelas mellan beskattas i tjänst, beskattas i kapital till 2/3-delar och beskattas i kapital till 100%.
   I den aktuella tentamen begränsas tjänstebeskattade delen av maximiregeln och då kommer det som inte beskattas i tjänst att istället beskattas i kapital till 100%. Uträkningen följer följande formel: Kapitalvinst – beskattning i kapital till 2/3-delar – beskattning i tjänst = Beskattning i kapital till 100%.
   MVH
   Krister

 17. Anonym says:

  Hej,
  På ten 2019-03-22 när man beräknar årets gränsbelopp för Sandra beskattningsåret 2017 (löneår 2016) har du hanterat örena på uträkningen:
  39 675 000 x (0,0027+0,09) + 5 563 636 = 9 241 508,5 till
  9 241 508 men jag hade avrundat till 509 på slutet…
  Finns det någon paragraf för ören? Om inte, hur ska man veta när man ska avrunda eller plocka bort öretal?

  • Krister says:

   Hej
   Jag tillämpar Skatteförfarandeförordningen 22:1 på alla avrundningar där det inte finns lagstöd för annan avrundning.
   Det innebär att öretal bortfaller och redovisning sker med ”hela kron-tal”.
   På tentamen får Ni inget avdrag om det i slutsvaret diffar några få kronor på grund av avrundningar.
   MVH
   Krister

 18. Anonym says:

  På tenta 19-01-14, uppgift 7, så är inte första försäljningen från SCANDINAVIUM A med i svarsförslaget, varför räknar man inte med den?

 19. Anonym says:

  Varför räknar man inte lönebaserat utrymme för Sonja när hennes kontanta ersättning understiger spärr 3? (gäller tentamen 19-01-14)

  Varför kan man inte bara räkna på Sonja i uppgift nio då hon är VD?

  • Krister says:

   Hej
   Kontanta ersättningen måste vara lika stor eller större än någon av spärrarna 2 eller 3 för att löneunderlag ska få beräknas.
   Svaret på fråga 2 finns i 57:22 IL
   MVH
   Krister

 20. Anonym says:

  Hej! Jag har en fråga ang tentamen 19-01-14 uppgift 8. Varför dras 11 tusen bort från kollektivresorna till/från hennes jobb? Det jag hittar i lagboken är beroende på hur långt det är mellan arbetsplats och hemmet och om det är skäligt att ta kollektivtrafik men i uppgiften står det inget om avstånd.

  • Krister says:

   Hej
   Vi förutsätter att kravet i 12:26 är uppfyllt om personen köper busskort för kollektivresor och endast den del som överstiger 11 000 kr är avdragsgillt enligt 12:2 st. 3 IL.
   MVH
   Krister

 21. Anonym says:

  Hej!
  Ska man på tentamen vid de 3 sista frågorna hänvisa till lagen vid alla svar?

 22. Anonym says:

  Kommer du lägga ut fler tentor?

  • Krister says:

   Hej
   Nej, det läggs inte ut fler tentor då reglerna ändras för mycket mellan åren.
   MVH
   Krister

 23. Anonym says:

  Vi uträkning av årets gränsbelopp, är underlaget alltid antingen omkostnadsbeloppet eller omräknat omkostnadsbelopp, beroende på vilket som är störst?

  • Krister says:

   Hej
   Du strävar efter att få så högt gränsbelopp som möjligt och därför använder du det högsta av de tre olika lternativa omkosnadsbeloppen.
   MVH
   Krister

 24. Anonym says:

  Hej!
  Kan en enskild näringsidkare äga en privatbostadsfastighet? Eller blir det ”automatiskt” en näringsfastighet som när en juridisk person äger en fastighet?

  • Krister says:

   Hej
   Prövningen sker enligt 2:8-13 och utifrån utfallet av den prövningen bestämmer man om det är en privatbostadsfastighet. Om så är fallet ska den inte bokföras i näringsverksamheten.
   MVH
   Krister

 25. Anonym says:

  Hej Krister!
  På mars-tentan fåmansfrågan sker utdelning samt försäljning på samma dag. Hur skall man resonera här? Ser att du har beräknat utnyttjat gränsbelopp vid utdelningen först. Vad grundar sig detta på?

  • Krister says:

   Hej
   I lösnigsförslaget utgick jag från att utdelningen kom först men det gav också full poäng om man svarar att försäljningen kommer först bara man då reducerar antalet aktier som man får utdelning på.
   I praktiken kommer köppare och säljare överens och utifrån hur många aktier man får utdelning på så blir det klart vad som kommer först.
   MVH
   Krister

 26. Anonym says:

  Får man skriva paragrafer på flikarna man sätter i lagboken? Eller får man endast skriva förkortningarna för lagarna?

 27. Anonym says:

  Hej!
  På mars tentan räknar du inte 5/6 på dom onoterade aktierna i not 8 uppgift 8, ska man inte alltid räkna med 5/6-delar?

 28. Anonym says:

  Hej när du räknar sparat utdelningsutrymme på tenta 2018-03-22 tar du 4 496 535 x( 1+ 0,49% +3%) varifrån får du 4 496 535?

  Idag på genomgången använde du ju det utgående sparade fördelningsutrymmet från föregående år och vi behövde således inte räkna fram det då detta motsvarar ingående sparat fördelningsutrymme till beskattningsåret. Hur gör jag när detta inte finns tillgängligt och hur beräknar jag fram detta?

  • Krister says:

   Hej
   Framräknat sparat utdelningsutrymme från föregående år, se lösningsförslaget.
   MVH
   Krister

 29. Anonym says:

  Fråga fåmansföretag:

  Om den närstående har sålt aktier året innan beskattningsåret så ska vi börja räkna på den personen.

  Men vem ska vi börja räkna på om BÅDA två har sålt aktier året innan beskattningsåret?

  • Krister says:

   Hej
   Då börjar du med en av dem. Sen proportionerar man maximiregeln 57:22 utifrån respektive persons kapitalvinst i relation till summan av bådas kapitalvinster.
   Lagstöd finns inte för den lösningen men i förarbetena framgår det att den lösningen förordas.
   MVH
   Krister

 30. Anonym says:

  Hej,
  På uppgift 8 på tenta 2019-01-14 not. 7 beräknar du arbetsinkomsten som 400 159 – 17 300 (sjukpenning ska inte räknas med) = 382 859. Det betyder alltså att du tar hänsyn till avdraget för resekostnader (-4 400 kr) för beräkningen av arbetsinkomsten.

  Finns det någon paragraf där det framgår att detta ska avräknas arbetsinkomsten? Annars tänker jag att arbetsinkomsten ska vara hela bruttolönen (59 kap. SFB)…

 31. Beskattningsrätt - tentafråga says:

  Hej! Har en fråga angående fråga 9 (sista frågan) på tenta 2019-01-14. Jag undrar varför vi räknar på Sonjas beskattningsår för år 2017 när vi inte använder något av beräkningen till nästa beskattningsår (2018)? Kunde vi inte göra Ingemars beskattningsår 2018 direkt istället och tagit fram en sammanställning?

  • Krister says:

   Hej
   JA, i och för sig har du rätt eftersom ingen del blev tjänstebeskattad för Ingemar.
   Om Du hade gjort den lösningen på tentamen och skrivit förklaringen att eftersom prövningen mot maximiregeln inte är aktuell så behöver man inte räkna fram Sonjas tjänstbeskattade del.
   Nu var det ingen som gjorde det på den tentamen av ca 80 studenter 🙂 så frågan aktualiserades aldrig.
   Samtidig kan det i praktiken vara bra att räkna fram Sonjas tjänstebeskattade del därför att om Ingemar säljer fler aktier inom fem år och då med vinst så kanske beloppet behövs.
   Men i princip har du rätt 🙂
   MVH
   Krister

 32. Anonym says:

  Hej! Vad händer om man överstiger beloppet som man får på maximiregeln? (100 x ibb). Blir det då så att man använder talet som är max istället? Alltså om resultatet överstiger 100 x ibb så använder vi 100 x ibb eller?

  • Krister says:

   Hej
   JA, då blir den tjänstebeskattade delen lika stor som maximibeloppet 100 x ibb – tjänstebeskattade kapitalvinster inom fem år för den skattskyldige och dennes närstående.
   MVH
   Krister

 33. Anonym says:

  Hej,
  I tentan som är från 22 mars 2019 uppgift 9 har du gjort några avrundningar uppåt på några beräkningar. Jag har för mig att du sagt att det bara ska dras bort med ören och att man inte ska avrunda uppåt. Så nu undrar jag om jag minns fel?
  Jag tänker att det blir ändå lite skillnad på summorna i slutet då det blir ”följdfel” om det avrundas eller ej.

 34. Anonym says:

  Hej,
  Tänkte bara dubbelkolla två frågor:

  1. Ett moderföretag är ett företag som äger MER än 90% av andelarna i ett svenskt AB (eller ekonomisk förening), så företaget måste äga minst 90,1% av andelarna? Om man äger exakt 90% klassas man inte som moderföretag?

  2. Moderföretaget MÅSTE vara ett svenskt AB (eller ekonomisk förening eller något av de som står i 35:2 IL) och kan således inte vara ett HB eller KB?

  • Krister says:

   Hej
   1. Mer än 90% är inte samma sak som minst 90,1% eftersom t.ex. 90,05% också är mer än 90%. Regeln i 35:2 st.1 IL anger mer än 90% vilket innebär att 90% av andelarna inte räcker för att bli betraktad som moderbolag i koncernbeskatningen.
   2. Det står i klartext i samma lagrum vilka associationsformer som kan vara moderföretag, uppräkningen är inte exemlifierande eftersom det står ”… och som är…” det innebär att HB och KB inte kan vara moderföretag i koncernbeskattningen.

   MVH
   Krister

 35. Anonym says:

  Hej,
  På fråga 9 på de olika tentorna när man gör ”kontrollräkningen” och även i dina övningsuppgifter så tar du beloppet för vad som ska beskattar 100% i kapital från olika ställen. Ibland från preliminärt i tjänst från kapitalvinstberäkningen, någon gång var det preliminärt i tjänst minus maximibeloppet och en annan gång var beloppet taget ifrån avgår från tjänst i kapitalvinstberäkningen. Hur ska man tänka där och veta vart beloppet ska tas ifrån?

  • Krister says:

   Hej
   Formeln är följande:
   Kapitalvinst – gränsbelopp – tjänstebeskattad kapitalvinst = Kapitalvinst som beskattas i kapital till 100%

   MVH
   Krister

 36. Anonym says:

  Hej,
  Jag undrar om den redovisningsmetod som används för kapitalvinster/kapitalförluster kallas något speciellt?
  T.ex. gäller kontantmetoden för inkomstslaget tjänst och kapital (men inte för kapitalvinster/förluster).

  • Krister says:

   Hej
   Nej inget speciell benämning, se ingångsparagrafen 41:10 IL och dess hänvisningar.
   MVH
   Krister

 37. Anonym says:

  Hej, jag undrar om hobby verksamhet är skattepliktigt? Om ja, är det skattepliktigt i inkomstslaget tjänst?

 38. Anonym says:

  Hej,

  Detta gäller uppgift 9 på tentorna:
  Om en person får ett belopp som är skattepliktigt i tjänst första året och nästa år får personen (eller närstående) ett belopp som också är skattepliktigt i tjänst, ska man då avräkna beloppet från första året på det tjänsteskattepliktiga det andra året? Eller ska man bara göra detta om maximiregeln i 57:22 IL har slagit till det första året?

  Hoppas du förstår min fråga!

  • Krister says:

   Hej

   Maximiregel är som ordet säger en regel som anger hur mycket som maximalt ska beskattas i tjänst under sammanlagt sex beskattningsår (beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren).

   Låt oss säga att den skattskyldige och dennes närstående under åren 2014 till 2018 har beskattat kapitalvinster på 1 000 000 kr per år i tjänst. Då innebär det att t.o.m. beskattningsår 2018 är 5 000 000 kr beskattade i tjänst. När du kommer till beskattningsår 2019 så räknar du fram maximibeloppet för år 2019 till 100 x 64 400 = 6 440 000 kr. Från det maximibeloppet drar du av allt som är tjänstebeskattat tidigare år (fem år) dvs 5 000 000 i det här fallet. Det betyder att det som maximalt ska beskattas i tjänst år 2019 är 1 440 000 kr (6 440 000 – 5 000 000). Om den framräknade tjänstebeskattade kapitalvinsten för 2019 blir 1 000 000 så ska hela det beloppet beskattas i tjänst år 2019. Om den framräknade tjänstebeskattade kapitalvinsten blir 1 500 000 så ska 1 440 000 beskattas i tjänst och resterande 60 000 beskattas i kapital till 100%.

   MVH
   Krister

 39. Anonym says:

  Hej! Ska man räkna ut skatt 30% på överskott i kapital på fråga 7 (aktiefrågan)? På facit har du inte räknat ut någon skatt utan endast överskott i kapital och lämnat det.

  • Krister says:

   Hej
   Om det står i frågan skattekonsekvensen då ska överskottet multipliceras med 30% och därefter bortfaller öretal och svaret blirr skattekonsekvens i kr.

   MVH
   Krister