MDU Beskattningsrätt HT-23

Hej
Välkomna till kursen beskattningsrätt på Mälardalens universitet. Genom den här bloggen får Ni ett forum där Ni kan ställa frågor om kursen och ge löpande feedback på hur Ni tycker att kursen fungerar, både avseende innehåll och upplägg. Löpande kursutvärdering är viktigt för att jag ska kunna göra kursen så bra som möjligt för Er. Varje föreläsning kommer att inledas med en snabb titt på bloggen och jag kommer att besvara de frågor som kommer upp.

Än en gång välkomna till en som jag hoppas ska bli bra och lärorik kurs 🙂
MVH
Krister

Bookmark the permalink.

59 Responses to MDU Beskattningsrätt HT-23

 1. Anonym says:

  Hej.
  Jag fattade inte riktigt angående författning, föreskrift osv vilket är samlingsnamnet för alla eftersom när jag googlar får jag upp att samlingsnamnet över lagar, föreskrifter osv är författning. Men enligt föröeläsning som jag uppfattade var föreskrift samlingsbegreppet? Förvirrad?

  • Krister says:

   Hej
   Tanken med frågorna är inte att jag ska ge svaren här på bloggen 😉
   Titta på filmen från föreläsningen så är jag ganska säker på att du kommer att förstå svaret på frågan.
   MVH
   Krister

 2. Krister Frost says:

  Hej
  Då var första föreläsningen genomförd.
  Alltid lika nervöst i början men jag tycker ändå att det flöt på ganska bra. Vi hann med det jag planerat vilket inte alltid sker. Det blev lite strul när datorn hängde sig så en del av filmen blev ”bildlös”. Tur att ljudbackup:en fungerade i alla fall. Det blev mycket extrajobb med att redigera filmerna därför kom filmerna ut ganska sent samma dag. Ge gärna lite feedback om vad ni tyckte om föreläsningen. Ris och ros 🙂 Gick det att hänga med?
  Sköt om Er
  MVH
  Krister

 3. Anonym says:

  Hej
  Under föreläsningarna, skulle du kunna upprepa frågor som ställs på plats? Det går inte att höra dem i videon vilket gör det rätt svårt att förstå vad svaret handlar om.
  Tack!

  • Krister says:

   Hej
   Ja, jag ska försöka komma ihåg att återupprepa frågan så att den kommer med på filmen.
   Tack för påpekandet 🙂
   MVH
   Krister

 4. Anonym says:

  Hej
  Jag undrar bara om du har möjlighet att göra en lista på de lagar som vi kommer att gå igenom i kursen. I EHA016 hade vi en sån lista. Det skulle underlätta om vi hade i beskattningsrätten med.

 5. Anonym says:

  Hej Krister.
  Undrar hur du får fram underskott i inkomstlaget kapital vid skatteberäkning 🙂

  • Krister says:

   Hej
   Underskottet består av två olika räntekostnader.
   Den första räntekostnaden är den ränteförmån som beräknas i punkt 14 i uppgiften enligt 61:15 IL och uppgår till 2 810 kr.
   Samma belopp, dvs 2 810 kr, är avdragsgillt som betald ränta, se 42:11 IL.
   Den andra räntekostnaden är på 500 kr (0,5% x 100 000 kr) som han betalar till sin arbetsgivare för lånet enligt punkt 14 i uppgiften.

   Den totala räntekostnaden blir då 3 310 kr (2 810 + 500) vilket blir underskott i kapital, enligt 41:12 IL

   MVH
   Krister

 6. Anonym says:

  Hej Krister har några saker jag har undrat över:

  1: När vi beräknar pensionsavgiften på 7% vad för belopp är det vi ska beräkna på? Överskott i kapital eller inkomsten utan avdrag?

  2: Förmåner så som bilförmån vi gick igenom och ränteförmåner osv, tas de upp som inkomst och ska läggas in i intäkter när vi beräknar om det blir ett överskott eller underskott i tjänst?

  3: I övningen på hobbyverksamhet tar du bort egenavgiften året efter och inte dirket på år 2023 nettoresultat? Varför? När vi beräknar hobbyverksamhet uppfattar jag det som att nettoresultatet efter avdrag för egenavgiften på 28,97 är den summan som vi ska ta med som inkomst i tjänst enligt 10:1 2st 3p

  • Krister says:

   Hej

   1: Enligt lag om allmän pensionsavgift 3 § ska avgiften beräknas på inkomst av anställning enligt 59 kap socialförsäkringsbalken och inkomst av annat förvärvsarbete enligt 59 kap socialförsäkringsbalken.
   Om du går till 59 kap 8-13 §§ i socialförsäkringsbalken så ser du att med anställning menas bland annat lön och förmåner, 59:8 samt sjukpenning, 59:13 p.4. Från inkomsten av anställning ska dras av kostnader i arbetet till den del de överstiger 5 000 kr, 3 § st.2 lag om allmän pensionsavgift. Observera att resekostnader till och från arbetet inte är en kostnad i arbetet och ska därför inte dras av från inkomsten av anställning. Det finns ingenting i lagtexten som anger att inkomster i inkomstslaget kapital ska beaktas.

   2: Förmåner på grund av tjänst ska enligt 11:1 IL tas upp och värderas enligt 61 kap IL och påverkar därmed överskottet i tjänst.

   3: Egenavgifterna dras av enligt schablon först och därefter sker avstämning året efter när man vet de påförda egenavgifterna, se 12:36 IL

   MVH
   Krister

 7. Anonym says:

  Hej!
  Undrar hur du fick fram 60 156 vid 4 uppgiften för bilförmånen? Eftersom det står 92 208 -12 000 och sedan 72 156 = 60156

  Undrar även om resterande 9-11 § beräkningar ska dras av förmånsvärdet som beräknas enligt 5§ i kap 61 IL?

  • Krister says:

   Hej
   Om du tittar på filmen där jag går igenom lösningen på uppgiften så får du förklaringen till siffrorna.
   Jag förklarar också 61:9-11 IL i filmen.
   MVH
   Krister

 8. Anonym says:

  Hej Krister!

  Har fastnat på kapitalvinst och kapital förlust vid aktier ,hur kommer det sig sig att du tar 70% av hela summan i videon enligt 20a § istället för att använda 20§ och specificera de olika aktieslagen.

  Sedan undrar jag vad som man ska göra om det blir en kapitalvinst istället för förlust? Blir det 30% skatt om det blir ett överskott i bägaren kapital?

  • Krister says:

   Hej
   Om du läser föreläsningens ”Tänkvärt inför föreläsningen i beskattningsrätt” så skriver jag att den struktur på svaret som jag anvisar löser ”problemet” med kvittningsreglerna i 48:20 IL.
   Varför göra det svårare än det behöver vara, följ min uppställning så blir det rätt.

   Den andra frågan besvaras genom den hänvisning som jag har gått igenom vid 41:12 st.1 IL dvs till 65:7 IL.

   MVH
   Krister

   • Anonym says:

    Funderar även varför ni tar 10 833 som är en ”vinst” och drar bort 5/6 delar eftersom i lagrummet står det att det ska vara enbart vid förluster

 9. Anonym says:

  Okej för när jag följde ”lagrummet” blev det ”fel”, så din uppställning är korrekt om den skulle komma på tentan eller i uppgiften? 🙂

 10. Anonym says:

  Hej Krister. Undrar hur vi ska tänka när det kommer till avrundning, ex om courtaget vid aktieköp blir 268,75 vill du att vi ska runda upp eller ned? Samma gäller om beloppet på aktierna blir ex 156 000, 25 ska det rundas ned eller upp? Själv resonerar jag de ”vanliga avrundereglerna” som finns i 22:1 SFL

 11. Anonym says:

  Hej Krister!
  Vi har en fråga angående INL1. Och specifikt område som behandlar Aktier. Frågan är :
  Matar vi varje händelse för sig själv i programmet ? det ville säga Köp respektive Sälj på egen händelse ?
  Eller hur ska vi egentligen göra ?

  • Krister says:

   Hej

   Jag förstår inte riktigt er fråga.
   Titta på filmen på hemsidan under länken, Instruktionsfilm till skatteprogrammet (gammal film), så ser ni hur aktiehanteraren fungerar.

   MVH
   Krister

 12. Anonym says:

  Hej Krister,
  Vi har en fråga angående inlämningen. Stina äger en bostadsrätt som hon hyr ut i andra hand. Men det står inte hur länge hon hyr ut bostadsrätten. Kan vi då ta egna antaganden angående detta?

  • Krister says:

   Hej
   Ni ska använda den informationen som finns i inlämningsuppgiften, varken mer eller mindre.

   MVH
   Krister

 13. Anonym says:

  Hej Krister,
  Vi har en fundering kring INL.
  Stina hade ärvt aktier som hon senare sålde. Vi har både sökt i lagboken och i skatteverket men det står lite olika angående det. I lagboken står det att hon ska beskattas för vinsten men på Skatteverket står det att om man säljer ärvda aktier ska vinsten eller förlusten tas upp i deklarationen året efter försäljningen. Kan man gå efter vad skatteverket säger även om det inte står i lagen?

  • Krister says:

   Hej

   Definitionen av ämnet juridik är att det handlar om tolkning och tillämpning av rättsregler.
   Ni ska lösa uppgiften med stöd av gällande rättsregler.

   MVH
   Krister

 14. Anonym says:

  Hej hej!
  Vi har en fundering angående en given uppgift i inlämningsuppgiften. Enligt instruktionen värderas varulagret enligt LVP till 722’kr men hur….?

  En värdering enligt LVP borde vara 745′? och att vi sedan har alternativet om vi vill värdera lagret enligt schablonregeln? Eller tänker vi helt galet?

  Tack på förhand!

  • Krister says:

   Hej

   Se bild 170 från föreläsningsbilderna Föreläsning 8, samt titta på filmen där jag förklarar reglerna.

   MVH
   Krister

 15. Anonym says:

  Hej Krister, har dubbelkollad allt i vårat bokslut men vi får fortfarande inte balans, har tagit hjälp av alla dina trix om att del summan osv. Vet du om flera grupper har samma problem? När jag dubbelräknade Stinas saldobalans (siffrorna som är givna) för att se om vinsten var lika stor (mellan intäkter-kostader och tillgångra-skulder/ek) blev det även där en differens.

 16. Anonym says:

  Hej Krister,
  har en liten fundering kring expansionsfond. Om man väljer att göra maximal avsättning till expansionsfond beräknas det 125,94 % av kapitalunderlaget för expansionsfond med avdrag för eventuellt expansionsfond vid årets början eller tänker jag fel? Och hur är detta relevant till ”takgränsen”? Har kollat om föreläsningsbilderna igen men är fortfarande lite fundersam.

  • Krister says:

   Hej

   Hej

   Helt rätt tänkt.
   Det så kallade ”takbeloppet” är vad expansionsfonden maximalt får uppgå till, dvs 125,94% x kapitalunderlaget.

   MVH
   Krister

 17. Anonym says:

  Hej! Tänk på en sak från dagens föreläsning som blev lite svårt att förstå, hur vet vi vem vi ska beräkna på? När vi löser en fråga som idag ska vi utgå på vem som säljer aktier och därmed beräkna de två åren som försäljningarna inträffade?

  Vidare undrar jag om vi använder person ”2”s kontanta ersättning för att uppfylla spärr 3, hur blir det då när vi beräknar maxregeln i samma sträckning, ska vi ta då samma kontanta ersättning som underlag eller ursprungs personens (den vi beräknar) kontanta ersättning 🙂

  • Krister says:

   Hej
   Du börjar med att titta på vem frågan gäller. Sedan måste du titta på om någon närstående sålt aktier samma år eller föregående år och om så är fallet måste du också räkna på den personen för att få fram den personens tjänstebeskattade kapitalvinst.

   Om du använder en närståendes kontanta ersättning för att uppfylla spärr 3 då räknar du på den personens kontanta ersättning när du beräknar maximiregeln för lönebaserat utrymme, se lösningsförslag övningsexempel 15 beskattningsår 2023.

   MVH
   Krister

 18. Anonym says:

  Hej Krister, har en liten fundering kring försäljning av segelbåten och andra lösa saker som smycken +pokerspel. Vi har gjort uträkning men vi vet inte var man ska skriva de i skatteprogrammet. Vi har kollat igenom allt men hittar inte.

  • Krister says:

   Hej
   Ni måste själva försöka hitta en lösning, det är det som är en del av uppgiften.
   Var kreativa 😉
   MVH
   Krister

 19. Anonym says:

  Hej,
  Har en fråga angående uppgift 4:4 i övningsboken.
  På ”betald kostnadsränta på grund av omprövningsbeslut avseende skatt” 300kr. Samt ”erhållen intäktsränta enligt 65 kap. SFL” 100kr.
  Facit tar upp dessa två poster till 0kr, men tittar man på paragrafen 8:7 IL för intäktsräntan står det att den intäkten är skattefri.
  Förstår inte riktigt varför båda posterna blir 0kr?

  • Krister says:

   Hej

   Om intäktsräntan är skattefri enligt 8:7 IL så ska den inte tas upp och därför anges beloppet med 0 kr i facit.
   Om kostnadsräntan inte får dras av enligt 9:8 IL så är den inte avdragsgill och därför anges beloppet med 0 kr i facit.

   MVH
   Krister

 20. Anonym says:

  Hej, har en fråga angående 20a§ IL, jag tolkar lagrummet som att det finns en maximiregel för hur mycket som får tas upp i bägaren tjänst om det är så att utdelningen övertiger gränsbeloppet enligt 20 § IL, tänker jag rätt? Undrar även om resterande 90*prisbasbeloppet som är maximigränsen vart går dessa i uppdelningen av kapitalvinsten. 🙂

  • Anonym says:

   oj menade vart ska resterande av överstigande utdelning gå om det överstiger gränsbeloppet, Även om detta inträffar enligt maxgränsen i 22§ ska resterande in i 100% skattepliktigt i kapital? 🙂

  • Krister says:

   Hej
   Ja, det är en maximiregel i 57:20a som anger hur mycket som maximalt ska redovisas i tjänst.
   Överstigande utdelning över maximiregel är skattepliktigt till 100% i inkomstslaget kapital.

   MVH
   Krister

   • Anonym says:

    tack för svaret 🙂 Tänkte på en sak angående andelar som inte är förvärvande innan 1992 enligt 26§ IL när det gäller fåmansbeskattning. Tänker eftersom man ska ta kapitalunderlagte för hela bolaget /total aktier i bolaget * sitt egna innehav av aktier men hur gör man om ex några av dessa aktier som man har inte är förvärvade innan 1992? Tänker att dessa inte räknas med tänker jag rätt? 🙂

    • Anonym says:

     Hej Krister, när vi ska beräkna arbetsinkomsterna vid i uträkningen av jobbavdrag kan man säga att det beloppet som ligger till grund för arbetsinkomsterna är samma som fastställd förvärvsinkomst?

     • Krister says:

      Hej
      Nej det är inte alltid samma belopp.
      Om du tittar på filmen avseende lösningen av övningsexempel 1 så förklarar jag där hur du räknar fram arbetsinkomsten och om du jämför den lösningen med lösningen för Övningsexempel 2 så ser du att arbetsinkomst inte alltid är samma sak som det inte alltid är samma sak som fastställd förvärvsinkomst.
      MVH
      Krister

 21. Anonym says:

  Hej!
  Hur kommer upplägget på seminariet att se ut?

  • Krister says:

   Hej

   Upplägget på seminariet är att jag kommer att visa på skärmen bokslutstablån och skatteprogrammet och ni ska tala om för mig hur ni har löst uppgiften.
   Jag skriver det ni säger så länge som jag håller med om er lösning. Om jag inte håller med så diskuterar vi hur ni borde gjort.
   När seminariet är klart så har ni fått en rekommenderad lösning.
   Om ni har stora avvikelser ska ni komma in med en komplettering som ligger i närheten av den presenterade lösningen.

   MVH
   Krister

 22. Anonym says:

  Hej Krister, har en fråga angående omräknat omkostnadsbeloppen vid beräkning av fåmanbeskattning. Om aktierna ex inte är förvärvade innan 1992 ska man då inte räkna på omkostadbeloppet med kapitalunderlag. Och vad händer om vissa andelar är förvärvade innan 1992 men inta alla, ska man enbart beräkna på de som är förärade innan 1992 då vid kvotering?

  • Krister says:

   Hej

   Kapitalunderlag ska bara beräknas för de aktier som är förvärvade före 1992.
   Om inga aktier är förvärvade före 1992 får du inte använda regeln.
   Om vissa aktier är förvärvade före 1992 så används regeln för dessa aktier, övriga aktieinköp och ovillkorade aktieägartillskott läggs till med nominella värden om regeln för kapitalunderlag får användas.

   MVH
   Krister

   • Anonym says:

    Hej igen, på övningstenta 23-03-17 tar du inte med ovillkorat aktieägartillskott i beräkningen med kapitalunderlag trots att den är förvärvad 1995 alltså efter?

    • Krister says:

     Hej

     Det är riktigt kapitalunderlaget ska påverkas av ovillkorliga aktieägartillskott från och med 1992.
     Det påverkar dock inte lösning men jag har uppdaterat lösningsförslaget på Canvas.

     MVH
     Krister

 23. Anonym says:

  Hej,
  Är lite fundersam om man blir obegränsad skatteskyldig om man är stadigvarande i Sverige? På skatteverket hemsida står det ”Du som är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige” vilken jag tolkar som att det är så? är jag rätt ute? 🙂

 24. Anonym says:

  Hej, ungefär vilka datum kommer det finnas möjlighet till att skriva omtenta i kursen?

 25. Anonym says:

  Hej, är lite funderas över arbetsinkomsterna, på förelöningen sa du att det är överskott i tjänst – sjukpenning men i tidigare tentor har du räknat på det genom (överskott tjänst-sjukpenning-allmänna avdra och sedan avrundas) tänker på det blir rätt i beräkningen 🙂