MDU Beskattningsrätt HT-22

Hej
Välkomna till kursen beskattningsrätt på Mälardalens universitet. Har har Ni ett forum där Ni kan ställa frågor om kursen och ge löpande feedback på hur Ni tycker att kursen fungerar, både avseende innehåll och upplägget. Löpande kursutvärdering är viktigt för att jag ska kunna göra kursen så bra som möjligt för Er. Varje föreläsning kommer att inledas med en snabb titt på bloggen och jag kommer att besvara de frågor som kommer upp.

Än en gång välkomna till en som jag hoppas ska bli bra och lärorik kurs 🙂
MVH
Krister

Bookmark the permalink.

124 Responses to MDU Beskattningsrätt HT-22

 1. Krister says:

  Hej
  Då var första föreläsningen genomförd. Alltid lika nervöst med den första föreläsningen men den här gången tror jag att allt fungerade. Inget datorhaveri och inga bekymmer med projektorn. Hoppas att ni är nöjda med starten och ser fram emot fortsättnngen. Skriv gärna kommentarer här tar tacksamt emot både ros och ris 😉

  Jag hade bekymmer med att tanka upp filmerna. Det hängde sig. YouTube och jag var inte riktig överens idag så filmerna kom upp sent 🙁 Men nu ligger de där tillslut.

  Nu är det bara att ladda inför webinariet på onsdag. Hoppas att de flesta av er har hunnit köpa Rabes Skattelagstiftning 22:2 till webinariet.

  Sköt om er
  MVH
  Krister

 2. Anonymt says:

  Hej, lade märke till en sak i fl 1 pp. Ska det inte stå RF 8:22 vid lagrådsremiss. På bilden står det RF 8:20 men du hänvisar till 22q paragrafen i fl.

  • Krister says:

   Hej

   Det jag syftar på i bilden är följande lagrum:

   Regeringsformen 8 kap. 20 §
   För att lämna yttranden över lagförslag ska det
   finnas ett lagråd, där det ingår domare eller, vid behov,
   tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta
   förvaltningsdomstolen. Närmare bestämmelser om Lagrådets
   sammansättning och tjänstgöring meddelas i lag.

   8 kap 22 § beskriver vad lagrådet ska granska.

   MVH
   Krister

 3. anonymt says:

  Hej, jag har svårt att förstå mig på i lagtexten när det står (ex. i 61:3 IL) ”… avrundat till närmaste femtal kr…” vad menas med närmaste femtal kr?

  • Krister says:

   Hej
   Det betyder att du räknar 0,52 x 48 300 = 251,16
   Om 251,16 ska avrundas till närmsta femtal kronor så blir beloppet 250 kr
   Om multiplikationen hade fått svaret 252,80 då hade avrundning till närmast femtal kronor blivit 255 kr.
   Se ytterligare förklaring i filmen Föreläsning 5 del 1 på kurshemsidan
   MVH
   Krister

 4. Anonym says:

  Hej! Jag undrar om vi kommer ha någon användning av Svenska lagboken? Förstår att vår primära fokus ligger på Rabe. Däremot har jag strukit under vissa paragrafer i lagboken t.ex. RF. Kommer vi att använda oss utav lagboken och på tentan?

  • Anonym says:

   regeringsformen (1974:152) finns på sida 867 i skattelagstiftningen av Rabe som ett utdrag. Krister har också sagt att de lagar som inte finns med i Rabe fås vid tentan.

 5. Anonym says:

  Hej! Krister

  Jag undrade vilken lag skulle gälla om låt oss säga att arbetsgivaren importerar en sportbil från 2012 och ger den till en anställd för att använda i tjänsten. Hur ska man då beräkna förmånsvärdet är det genom 61:5 IL efter 1 Juli 2021 eller ska man tillämpa äldre lydelse?

  • Krister says:

   Hej
   Det blir den lagstiftning som gäller för bilar med tillverkningsår 2012, dvs äldre lydelse.
   Om det inte finns något nybilspris får man uppskatta introduktionspriset som bilen skulle ha haft om den introducerades på svenska marknaden som ny, se 61:6 st.2 p.3 IL
   MVH
   Krister

 6. Anonym says:

  Hej!
  Enligt kontantprincipen i boken s. 138, kan man komma överens med sin arbetsgivare om man ska ha sin lön exempelvis nästkommande år, och inte behöva beskatta inkomsten förens den anställde kan disponera pengarna (alltså nästa år).
  Om man då skulle göra detta. Jobba heltid medans man studerar. Men inte ta ut sin lön förens efter studierna. Kan man då få fullt studiestöd under hela sin studietid, trotts att man även jobbar fulltid?

  • Krister says:

   Hej
   Din fråga innehåller två helt skilda delar. För det första är det en fråga om beskattningstidpunkten och för det andra en fråga om hur inkomstberäkningen sker enligt studiestödslagen.
   När det gäller beskattningstidpunkten så kan inkomstbeskattningen flyttas fram genom att man inte disponerar inkomsten, se vidare i läroboken sid 138.
   Den andra delfrågan blir dock central och avgörs av 16-20 §§ i studiestödslagen. Enligt 16-19 §§ i studiestödslagen är det inkomsten i tjänst, kapital och näringsverksamhet enligt beslut om slutlig skatt som är avgörande.
   Problemet är dock 20 § i studiestödslagen som öppnar upp för att man kan frångå en del av bestämmelserna.

   Jag ger dock inte juridisk rådgivning i min tjänst på mdu så jag kommer inte att besvara din fråga mer än så här 😉

   MVH
   Krister

 7. Anonym says:

  Hej! Krister

  Inför seminariet kommer man behöva ange relevant lagrum när man förklarar hur man gjorde?

  • Krister says:

   Hej

   Ja, du ska alltid kunna hänvisa till relevanta rättskällor när du fattar beslut. Den vanligaste rättskällan i beskatttningsrätt är lagtext.
   MVH
   Krister

 8. Anonym says:

  Hej! Krister

  När det kommer till inlämningsuppgiften ska man också beräkna courtage på dem onoterade aktierna?

 9. Anonym says:

  Hej, om jag uppfattat det korrekt så ska LVP vara lägsta av anskaff och nettoförsäljningsvärde enligt huvudregeln, och enligt alternativregeln, ta anskaffningsvärdet *0.97.

  På inlämningsuppgiften står det att LVP är 830 500, men när vi beräknar och utgår enligt LVP så får vi 834 000 (huvudregeln) och med alternativ blir det 808 980.

  • Krister says:

   Hej

   Svaret på din fråga kan du finna i bild nr 170 från ”föreläsningsbilder 7 och 8” på kurshemsidan.

   MVH
   Krister

 10. Anonym says:

  Hej Krister. Vi förstår inte fråga nummer 3 i inlämnings uppgiften. Hur ska vi tillämpa rättsfallet i uppgiften?

  Vi hittade rättsfallet i lagen.nu men vi är osäkra om vi får använda oss av den sidan då du sagt att det är sekundärkälla.

  • Krister says:

   Hej
   Jag har visat på föreläsningar var ni hittar primärkällan till rättsfall.
   Om den källa ni använt korrekt återgivit rättsfallet så kan ni naturligtvis fullfölja uppgiften med att beakta rättsfallet när ni löser uppgiften.
   MVH
   Krister

 11. Anonym says:

  Hej Krister!
  Jag undrar om du har någon beskrivning på hur man laddar ner slatteprogrammet till en Mac dator, eller om du har någon bra länk som beskriver detta. Har försökt söka men förstår inte riktigt hur man gör.

  • Krister says:

   Hej

   Visma Skatt Proffs kan ej köras i mac datorer om du inte har en windowspartition i din mac dator.
   Tyvärr kanjag inte hjälpa till med att installera det.

   MVH
   Krister

 12. Anonym says:

  Hej,

  Vi tycker det är otydligt med hur vi ska börja arbetet. Ska vi först börja i visma sen fylla i allt i excel filen eller ska vi börja i excel filen sen hoppa över till visma.

  Ska tex första 12 frågorna bara vara i excel eller visma alternativt blandat.

  • Krister says:

   Hej

   Ni kan börja var ni vill, men ett sätt kan vara att göra klart tablån i excel först.

   MVH
   Krister

 13. Anonym says:

  Hej Krister
  Är det endast fråga 1, 2 & 3 i inlämningsuppgiften som ska besvaras i bokslutstablån/excel och resten i skatteprogrammet?

 14. Anonym says:

  Behöver man ta med lagstöd varför påståenden inte ska beskattas eller tas med/kastas ut? Eller behöver man bara ta med lagstöd för de som skatt ska tillämpas på?

  • Krister says:

   Hej

   Ni ska alltid kunna svara, med lagstöd om det finns, vilka beslut ni tagit rörande inlämningsuppgiften.

   MVH
   Krister

 15. Anonym says:

  Hej Krister!
  En liten fundering bara. Deadline på gruppuppgiften är nästa vecka på onsdag (7/12) kl 12:00, och vi har ju föreläsning den 7/12 fram till kl 12:00. Hur har du tänkt angående det? Vi kommer ju ändå inte hinna göra någonting på uppgiften onsdag förmiddag, om vi inte skippar att gå på föreläsningen det vill säga…

  • Krister says:

   Hej
   Jag tänker väl lite så här: ni har 15 dagar på er att göra inlämningsuppgiften vilket är 360 timmar. Ni bör inte vara ute ”i sista minuten” med att lämna in en viktig uppgift.
   Fyra timmar innan deadline bör väl uppgiften kunna vara klar.

   MVH
   Krister

 16. Anonym says:

  I inlämningsuppgifter när man ska klicka på överför till deklaration kommer det upp ”Du har inte aktiverat programmet eller uppdaterat licensen!” Hur ska man gå tillväga då, är det någon licensnyckel vi har missat?

  • Krister says:

   Hej
   Om Ni tankat ned skollicens från den länk jag anvisat så borde inte den frågan komma upp.
   Använder ni en dator där tidigare års skatteprogram funnits, kanske ni måste avinstallera det gamla programmet och därefter installera version 2022.01.
   MVH
   Krister

 17. Anonym says:

  Hej! I inlämingsuppgiften funderar vi över varför inte de onoterade aktierna följer med från aktiehanteraren till skatteplaneringen?

  • Krister says:

   Hej

   Bra fråga 🙂
   Ni får försöka hitta en lösning på de problem som programmet inte löser.
   MVH
   Krister

 18. Anonym says:

  Hej!

  Kan du lägga ut lösningsförslag till övningsexempel 12 i föreläsning 10.

 19. Anonym says:

  Hej!
  Spelar det någon roll i vilken ordning allt deklareras?
  Kan man göra klart för näringsverksamheten först i skatteprogrammet och sedan deklarera inkomst av tjänst och kapital?

  • Krister says:

   Hej

   JA, det spelar roll vilken ordning du löser uppgiften. Jag har förklarat det på föreläsning 10, se filmerna.

   MVH
   Krister

 20. Anonym says:

  Hej Krister. Vi hittar inte investor A och B i visma när vi lägger in aktierna i aktiehanteraren. Vi har exempelvis lagt in AstraZeneca. Hur lägger vi in Investor?

  • Krister says:

   Hej
   Det spelar ingen roll om ni hittar den i listan eller ej.
   Bara att skiva in namnet och förvissa sig om att det hanteras som börsnoterad aktie.
   Ni kan använda INV RG-A respekive INV RG-B på Stockholmsbörsen om ni vill få rätt kod.

   MVH
   Krister

 21. Anonym says:

  Hej Krister. Vi har lagt in alla värden i aktieportföljen men vi lyckas inte få in summan i deklarationsblanketten. Vi har letat runt och kollat efter fel men vi vet inte hur vi ska göra nu. Tack för svar!

  • Krister says:

   Hej
   Det måste ni lösa själva.
   Jag har gått igenom det på föreläsningarna.
   MVH
   Krister

   • Anonym says:

    Hej Krister. Vilken föreläsning menar du, vi har varit på alla men hittar ändå inte

    • Krister says:

     Hej
     Jag visade hur man överför information till deklarationsblanketter på t.ex. föreläsning 10 del 3. Jag visar det också i instruktionsfilmen till skatteprogrammet.

     Jag måste säga att jag har svårt att förstå vilken arbetsmetod ni använder när ni stöter på ett problem.
     Varför använder ni inte hjälp funktionen i programmet? Varför söker ni inte i sökrutan i programmet? Varför klickar ni inte på de olika menyerna i programmet?
     På alla dessa ställen får ni information om hur man för över information till deklarationen.
     Ni måste lära er att söka svar på frågor på andra sätt än att fråga läraren. Hur ska ni klarar er på en arbetsplats om ni inte lär er grundläggande informationssökning?

     MVH
     Krister

 22. Anonym says:

  Hej Krister,

  Vi får inte ihop summan av konto 1590 utifrån IB steg 2. Vi har tagit alla summor exkl. moms men får det till 20 000 och inte 24 000. Har vi missat någon kundfordring? För vi antar att det som står under där kund D är med, är vårt UB för 2022 medan det som står över är IB 2022

 23. Anonym says:

  Hej Krister.
  Vi håller på med aktierna i skatteprogrammet och har fastnat på AB PREEM. Vi gjorde en egen beräkning i excel och tog då att kapitalvinsten skulle beräknas med 5/6 delar av resultatet, enligt 42:15a IL. Men skatteprogrammet räknar inte med 5/6 delar, utan endast med genomsnittsmetoden. Är det vi som tänker helt galet att vi ska beräkna med 5/6 delar av resultatet, eller är det något vi behöver fixa i skatteprogrammet som vi glömt? Vi har kollat på dina föreläsningar och exempel, samt kollat hjälpfunktionerna i skatteprogrammet, men utan framgång… Tacksam för svar. MVH

  • Krister says:

   Hej
   Det är helt rätt att utdelning och kapitalvinst på onoterade aktier som inte är kvalificerade andelar är skattepliktiga till 5/6 delar.
   Det finns olika lösningar på problemet i skatteprogrammet men ni måste försöka hitta dem själva. Vi kommer att gå igenom olika alternativ på seminariet.
   Tänk så här: Hur skulle ni lösa problemet i verkligheten?
   MVH
   Krister

 24. Anonym says:

  Hej Krister. I föreläsning 10 del 3 så tar du upp balansräkning/räkneskapsschemat och vid eget kapital har du B11 och b12. Vet du vad det kan bero på?

 25. Anonym says:

  Hej!
  En fråga angående seminariet. Som jag förstod det ska vi säga åt dig hur du ska trycka och vad varje steg är.
  Min fråga är då om vi kommer börja i bokslutet och visa hur vi tänker, eller om seminariet startar från första steget i visma?
  MVH

 26. Anonym says:

  Hej! Krister

  När man återför avsättningen för periodiseringen räknas den som en intäkt för den perioden?

  MvH

  • Krister Frost says:

   Hej

   Jag utgår från att du menar återför periodiseringsfonden.
   Ja, återföringen blir en intäkt i näringsverksamheten, men du får om du vill göra en ny avsättning på det återförda beloppet, dvs 30% av återföringen för enskild näringsidkare och 25% av återföringen för aktiebolag. Det betyder att resterande 70% eller 75% i det senare fallet blir intäkt i näringsverksamheten.

   MVH
   Krister

 27. Anonym says:

  Hej Krister, jag kan inte skriva ut PP bilderna från F13. Det verkar vara låst för mig? Har gått fint att skriva ut alla förutom F1 och F13

 28. Anonym says:

  Hej Krister! När det kommer till personliga tillgångar, om jag har förstått rätt får man tillämpa 52:2 st. 1 IL eller 44:14 IL? Eller gäller enbart 44:14 IL för andra tillgångar?

  • Krister Frost says:

   Hej

   Du tillämpar båda paragraferna.
   Kap. 44 IL sk alltid tillämpas oberoende vad du säljer.

   MVH
   Krister

 29. Anonym says:

  Hej Krister, ska man lämna in excel filen också i kompletteringen eller bara skattefilen?

 30. Anonym says:

  Hej Krister, när ska kompletteringen senast lämnas in?

 31. Krister Frost says:

  Hej
  Senast 12 januari 2023

  MVH
  Krister

 32. Anonym says:

  Hej Krister, hur nära behöver man vara beloppet på minst skatt betald i inlämningsuppgiften för att få godkänt.

  Mvh

 33. Anonym says:

  Om en grupp skulle få en ytterligare komplettering. När ska den lämnas in?

 34. Anonym says:

  Hej krister!
  Tänkte bara nämna att det gick alldeles utmärkt att lösa fåmansföretags uppgifter (uppgifterna 9) i de gamla tentor som ligger på canvas utan att behöva sjukta fram några belopp eller år så förstår inte riktigt vad du menade i föreläsning 15 del 1 minuten 2 i inspelningen!

  En fråga: kommer vi på tentan att få emissionskursen för beräkning av omkostnaden för de nya aktier som uppkommer vid en nyemission eller hur räknar man ut annars omkostnaden för de nya aktier?

 35. Anonym says:

  Hej Krister!
  Försökte använda Visma i skolans datorsal idag. Efter att jag hade laddat ner Skatteproffs stod det att jag behövde ange användarnamn och lösenord. Jag försökte med flera olika användarnamn men fick alltid upp ”needs elevation”. Något tips på vad för slags användarnamn man bör ha?

 36. Anonym says:

  Hej Krister!
  En fundering. I tentamen 2022-06-10 beskattningsår 2021 är påståendet ”Positiv räntefördelning för enskild näringsidkare ökar underlaget för beräkning av maximal periodiseringsfond.” rätt.
  Men i föreläsning 10 del 2 när du går igenom övningsexempel 12 tolkar jag det istället som att om man väljer att göra en positiv räntefördelning så minskar det underlaget för periodiseringsfond.

  • Krister says:

   Hej

   Tyvärr stod det fel i lösningsförslaget 🙁 . Jag har uppdaterat filen på Canvas.
   Påståendet är felaktigt. Positiv räntefördelning minskar underlaget för periodiseringsfond.

   Tack för påpekandet

   MVH
   Krister

 37. Anonym says:

  Hej! Föreläsning 6, del 3. Jag har lite funderingar kring hur spisen ska hanteras. 5 års-fristen gäller för spisen, ellerhur? Dvs efter 5 år ska den inte ge några avdrag överhuvudtaget. Om nu värdet anses vara 0 efter fem år, varför skriver man inte av spisen med 20% per år?

  Om det nu är så att den ändå ska ge avdrag efter fem år, hur kan det komma sig? Vad är undantaget för spisen och varför är andra utgifter inte avdragsgilla efter 5 år, om nu spisen är det?

  • Krister says:

   Hej
   Avskrivningens storlek och fem-års gränsen är två helt skillda frågor.
   Av förenklingsskäl har lagstiftaren bestämt att förbättrande reparationer och underhåll får bara dras av om de gjorts under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, 45:12 st.2 IL.
   Det betyder inte att ”värdet” på spisen är 0 kr efter fem år. Det du ska räkna fram är det kvarvarande värdet på spisen vid avyttrningstidpunkten, om fastigheten är i bätte skick vid avyttringen än vid förvärvet.
   Du tittar då på den ekonomiska livslängden på en spis och beräknar hur stor värdenedgång som skett från förvärvet av spisen fram till avyttringen. Det här kan utläsas ur 45:12 st.2 IL.
   Det är samma regler som gäller för samtliga förbättrande reparationer och undehåll, alltså inget speciellt för spisar. Om det däremot är ny-, till- eller ombyggnad så finns det ingen fem-års gräns och åtgärden är avdragsgill utan att värdeminskning ska ske.

   MVH
   Krister

 38. Anonym says:

  Hej! Jag har lite frågor kring tentan. För det första undrar jag om du kommer ge ut delpoäng för de större uppgifterna även om man inte lyckas lösa alla deluppgifter?

  För det andra undrar jag hur du skulle bedöma en uppgift om du ser att man räknat på rätt sätt men att det blivit fel med någon siffra nånstans i uppgiften. Säg tex. att slutgiltiga skatten skulle diffa med några hundra kronor pga. ett matematiskt fel.

  • Anonym says:

   Har för mig att Krister har svarat att han endast drar av ett poäng om man räknat fel på en uträkning och fastän man använt sig av det felaktiga värdet på resterande av uträkningar får du inte fler avdrag, då han ser att uppställningen är korrekt.

  • Krister says:

   Hej
   Jag kan, vid repetitionstillfället, redogöra för hur poängsättningen går till.
   Men lite förenklat kan man säga att följdfel, normalt sätt, inte ger poängavdrag.
   Räknefel kan dock ge poängavdrag, beroende på storlek och var i uppgiften felet görs.

   MVH
   Krister

 39. Anonym says:

  Hej! Kan du svara på vilka övningsexempel som är relevanta för tentamen? Dvs. vilka övningsuppgifter som riktar in sig mer mot inlämningsuppgiften, samt mot tentamen. Självfallet ska vi klara av alla, men uppgifterna som gäller bokslut kanske inte väger lika tungt inför tentamen?

  • Krister says:

   Hej
   Relevanta uppgifter i övningsboken för tentamen: se tentamensexempel som ligger på Canvas.
   Inlämningsuppgiften är redan genomförd så där blir inte övningsboken relevant längre.
   Jag kommer med mer anvisningar på repetitionsföreläsningen.
   MVH
   Krister

 40. Anonym says:

  Hej!
  Jag har enfundering angående upplägget på tentan. Kommer den se ut som de gamla tentorna du lagt upp? Dvs först några mindre ”sant eller falskt” uppgifter, och sedan några få, men större beräkningsuppgifter? Eller kommer vår tenta se ut på ett annat sätt?
  MVH

  • Krister says:

   Hej
   JA, samma upplägg som tidigare.
   Mer anvisningar kommer på repetitionsföreläsningen.
   MVH
   Krister

 41. Anonym says:

  Hej Krister,

  F14 Del 2 förstår jag inte riktigt varför du la till 1 i sin uträkning för sparat utdelningsutrymme. 57:10 IL lyder sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med 3 procent. Vart kom 1 ifrån?

  • Krister says:

   Hej

   Siffran 1 kommer från grundläggande matematik regler.
   Om du har ett belopp på t.ex 100 kr och det ska räknas upp med 3% enheter så kan du lösa det på två olika sätt.
   1) 100 + 100 x 0,03 = 100 + 3 = 103
   eller
   2) 100 x (1+0,03) = 100 x 1.03 = 103
   1:an representerar alltså det ursprungliga beloppet om du använder alternativ 2

   MVH
   Krister

 42. Anonym says:

  Hej Krister, jag undrar varför facit för tenta 22-06-10 på canvas har annorlunda värden än på tentan

  • Krister says:

   Hej

   Jag förstår inte frågan.
   Vilka värden är annorlunda?
   Du får nog ställa frågan på repetinsföreläsningen så ska jag försöka ge ett svar.

   MVH
   Krister

   • Anonym says:

    Hej, det är massa värdefel i facit. Ibland står det aktie är 6500 eller 6000 när det totala aktier för beskattningsår 2021 är 7000. Omkostnadsbeloppet i facit är även fel på vissa ställen.

    • Krister says:

     Hej
     Jag tror inte attt det är fel i facit.
     Om du tittar på lösningen avseende övningsexempel 16 och filmen från föreläsning 14 del 2 och del 3 där jag går igenom samma fråga så får du förklaring till de olika antalet aktier som finns vid olika tidpunkter.
     Övningsexempel 16 och tentamen är samma fråga men i övningsexempel 16 har jag flyttat fram årtalen så att frågan gäller beskattningsår 2022.

     MVH
     Krister

 43. Anonym says:

  Hej!
  Detta gäller ”Tentamen beskattningsrätt 13,5 p 2022-01-12 beskattningsår 2021”, Uppgift 7.
  Varför dras inte den innehållna preliminärskatten på 30% av utdelningen på STIGA aktierna av från den totala skatten? Han ska väl inte betala 30% av utdelningen igen?

  • Krister says:

   Hej
   Det beror på att frågan inte gäller överskjutande skatt eller kvarskatt.

   Frågan gäller resultatet i bägaren kapital och den slutliga skatten och då blir betald preliminärskatt ointressant.

   MVH
   Krster

 44. Anonym says:

  Hej! Är det meningen att det i uppgift 9 i första exempeltentan står ”Beräkna skatteeffekten avseende utdelningen och försäljningen för Linda”, men i facit görs alla uträkningar för Olle?

  • Krister says:

   Hej
   Om du läser lösningsförslaget så ser du att hela sista sidan gäller Linda och det slutliga svaret gäller Linda!
   MVH
   Krister

 45. Anonym says:

  Hej,

  När det kommer till inkomstbasbelopp förstår jag inte varför vi tar året som aver 2 år tillbaka när vi räknar ut årets gränsbelopp. 57:11 p. 3 IL står det beräknas vid årets ingång. Varför tar vi inkomstbasbelopp 64 400 (2019) på tenta 22-03-17

  • Krister says:

   Hej

   Jag har på föreläsningen nr 13, se filmen, förklarat innebörden av 57:9 IL.

   MVH
   Krister

 46. Anonym says:

  Hej! I tentamen 22-01-12 beskattningsår 2021 uppgift 9 har du i facit angett tentamen 21 518 077 vid skattepliktigt i kapital 100%. Jag undrar vart du fått det beloppet ifrån? I övningsexempel 16 sa du att man skulle ta samma belopp som stod vid ”avgår från tjänst” men det beloppet är
  14 337 499.

  • Krister says:

   Hej

   Hela kapitalvinsten måste fördelas.
   Det som inte går till tjänst eller kapital 2/3-delar kommer att beskattas i kapital 100%.
   Dvs i kapital 100% blir det 31 387 500 – 6 680 000 – 3 189 423 = 21 518 077

   MVH
   Krister

 47. Anonym says:

  Hej!
  I övningsuppgiften 16 del 2 där man ska beräkna lönebaserade utrymmet, eftersom man tar Sandras kontanta ersättning, borde man inte vid spärr 1 använda hennes aktier som hon har till förfogande istället för Niclas i och med man kontrollerar spärren mot hennes ”lön”.

  • Krister says:

   Hej
   Lagtexten är klar, man ska inte använda närståendes aktieinnehav vid spärr 1, 57:19 p.1 IL

   MVH
   Krister

 48. Anonym says:

  Hej.
  Uppgifterna 9 i exempeltentorna: hur och var ska man avrunda och ta bort öretal i det man beräknar? Avrundningsregeln gäller ju efter lagstiftning, och därför bör man väl inte avrunda varenda uträkning man gör? Kan det innebära poängavdrag om man gör det fel så svaret blir några kronor från det i facit?

  • Krister says:

   Hej
   Några kronor i avrundningsfel när det inte finns avrundningsregel i IL ger inte poängavdrag.
   Ni ska alltid tillämpa Skatteförfarandeförordningens avrundningsregel 22:1.
   Gör som jag har gjort i lösningsförslagen så är det inget problem 🙂

   MVH
   Krister

 49. Anonym says:

  Hej! När det gäller max gränsen för lönebaserat utrymme, dvs 50x kontant ersättning, gäller det alltid den högsta lönen av den det gäller och närstående, eller enbart när man behövt använda närståendes kontanta ersättning för att uppnå spärr 2 eller 3?

  Övningsexempel 15, beskattningsår 2022. Vi behöver använda kalles lön för att uppnå spärren och därav hans lön för att beräkna maxbeloppet, men om Lisa uppnådde gränsen, ska vi använda hennes lön för att beräkna max, eller maxlönen, dvs kalles?

  • Anonym says:

   Eller är det valfritt, men man väljer alltid den högsta lönen för att få högsta möjliga utrymme?

  • Krister says:

   Hej

   Lagtexen anger att det är max 50 ggr den högst betalda kontanta ersättningen, oberoende om du ”använt” den närståendes kontanta ersättning eller inte, 57:16 st. 3 IL

   MVH
   Krister

 50. Anonym says:

  Hej Krister. I skatteuträkningen för inlämningsuppgiften får vi fel summa i raden ” Underlag allmän pensionsavgift”. Vi får 442 000 när det egentligen skall vara 385 500. Hur ska vi göra för att komma fram till den summan?

  Tacksam för svar.

  • Anonym says:

   Vi har helt rätt slutgiltig skatt men ända felet vi har är ”underlag allmän pensionsavgift med summan 442 000” och ”allmän pensionavgift med summan 30 900”

  • Krister says:

   Hej
   Antagligen har ni, felaktigt, med bilförmånen i tjänsteinkomsten
   MVH
   Krister

 51. Anonym says:

  Hej Krister,

  ja undrar varför man inte tar hänsyn till första försäljning av aktier på tenta 22-06-10 i facit. Jag beräknade ut en kapitalförlust på -1848 om jag tar omkostnadsbeloppet och inte schblon. Däremot så står det inte med i facit eller blivit beräknad. Hur kommer det sig?

 52. Anonym says:

  Hej!
  I tentamen 2022-01-12 uppgift 9 där man räknar ut hur mycket som är skattepliktigt i kapital till 100% förstår jag inte vart det kommer ifrån.
  I föreläsning 14 del 2 säger du att det är samma belopp som avgår från tjänst men det beloppet överensstämmer inte med facit på skattepliktigt till 100%. Hur ska man tänka?

 53. Anonym says:

  Hej,
  ska man ta med ovillkorat aktieägartillskott oavsett vem det är som gett detta tillskottet, för båda åren man räknar?

  Finns det något undantag man bör tänka på?

  • Krister says:

   Hej
   Ovillkorade aktieägartillskott tas bara med för den person som ger tillskottet.

   MVH
   Krister