MDU Beskattningsrätt HT-22

Hej
Välkomna till kursen beskattningsrätt på Mälardalens universitet. Har har Ni ett forum där Ni kan ställa frågor om kursen och ge löpande feedback på hur Ni tycker att kursen fungerar, både avseende innehåll och upplägget. Löpande kursutvärdering är viktigt för att jag ska kunna göra kursen så bra som möjligt för Er. Varje föreläsning kommer att inledas med en snabb titt på bloggen och jag kommer att besvara de frågor som kommer upp.

Än en gång välkomna till en som jag hoppas ska bli bra och lärorik kurs 🙂
MVH
Krister

Bookmark the permalink.

60 Responses to MDU Beskattningsrätt HT-22

 1. Krister says:

  Hej
  Då var första föreläsningen genomförd. Alltid lika nervöst med den första föreläsningen men den här gången tror jag att allt fungerade. Inget datorhaveri och inga bekymmer med projektorn. Hoppas att ni är nöjda med starten och ser fram emot fortsättnngen. Skriv gärna kommentarer här tar tacksamt emot både ros och ris 😉

  Jag hade bekymmer med att tanka upp filmerna. Det hängde sig. YouTube och jag var inte riktig överens idag så filmerna kom upp sent 🙁 Men nu ligger de där tillslut.

  Nu är det bara att ladda inför webinariet på onsdag. Hoppas att de flesta av er har hunnit köpa Rabes Skattelagstiftning 22:2 till webinariet.

  Sköt om er
  MVH
  Krister

 2. Anonymt says:

  Hej, lade märke till en sak i fl 1 pp. Ska det inte stå RF 8:22 vid lagrådsremiss. På bilden står det RF 8:20 men du hänvisar till 22q paragrafen i fl.

  • Krister says:

   Hej

   Det jag syftar på i bilden är följande lagrum:

   Regeringsformen 8 kap. 20 §
   För att lämna yttranden över lagförslag ska det
   finnas ett lagråd, där det ingår domare eller, vid behov,
   tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta
   förvaltningsdomstolen. Närmare bestämmelser om Lagrådets
   sammansättning och tjänstgöring meddelas i lag.

   8 kap 22 § beskriver vad lagrådet ska granska.

   MVH
   Krister

 3. anonymt says:

  Hej, jag har svårt att förstå mig på i lagtexten när det står (ex. i 61:3 IL) ”… avrundat till närmaste femtal kr…” vad menas med närmaste femtal kr?

  • Krister says:

   Hej
   Det betyder att du räknar 0,52 x 48 300 = 251,16
   Om 251,16 ska avrundas till närmsta femtal kronor så blir beloppet 250 kr
   Om multiplikationen hade fått svaret 252,80 då hade avrundning till närmast femtal kronor blivit 255 kr.
   Se ytterligare förklaring i filmen Föreläsning 5 del 1 på kurshemsidan
   MVH
   Krister

 4. Anonym says:

  Hej! Jag undrar om vi kommer ha någon användning av Svenska lagboken? Förstår att vår primära fokus ligger på Rabe. Däremot har jag strukit under vissa paragrafer i lagboken t.ex. RF. Kommer vi att använda oss utav lagboken och på tentan?

  • Anonym says:

   regeringsformen (1974:152) finns på sida 867 i skattelagstiftningen av Rabe som ett utdrag. Krister har också sagt att de lagar som inte finns med i Rabe fås vid tentan.

 5. Anonym says:

  Hej! Krister

  Jag undrade vilken lag skulle gälla om låt oss säga att arbetsgivaren importerar en sportbil från 2012 och ger den till en anställd för att använda i tjänsten. Hur ska man då beräkna förmånsvärdet är det genom 61:5 IL efter 1 Juli 2021 eller ska man tillämpa äldre lydelse?

  • Krister says:

   Hej
   Det blir den lagstiftning som gäller för bilar med tillverkningsår 2012, dvs äldre lydelse.
   Om det inte finns något nybilspris får man uppskatta introduktionspriset som bilen skulle ha haft om den introducerades på svenska marknaden som ny, se 61:6 st.2 p.3 IL
   MVH
   Krister

 6. Anonym says:

  Hej!
  Enligt kontantprincipen i boken s. 138, kan man komma överens med sin arbetsgivare om man ska ha sin lön exempelvis nästkommande år, och inte behöva beskatta inkomsten förens den anställde kan disponera pengarna (alltså nästa år).
  Om man då skulle göra detta. Jobba heltid medans man studerar. Men inte ta ut sin lön förens efter studierna. Kan man då få fullt studiestöd under hela sin studietid, trotts att man även jobbar fulltid?

  • Krister says:

   Hej
   Din fråga innehåller två helt skilda delar. För det första är det en fråga om beskattningstidpunkten och för det andra en fråga om hur inkomstberäkningen sker enligt studiestödslagen.
   När det gäller beskattningstidpunkten så kan inkomstbeskattningen flyttas fram genom att man inte disponerar inkomsten, se vidare i läroboken sid 138.
   Den andra delfrågan blir dock central och avgörs av 16-20 §§ i studiestödslagen. Enligt 16-19 §§ i studiestödslagen är det inkomsten i tjänst, kapital och näringsverksamhet enligt beslut om slutlig skatt som är avgörande.
   Problemet är dock 20 § i studiestödslagen som öppnar upp för att man kan frångå en del av bestämmelserna.

   Jag ger dock inte juridisk rådgivning i min tjänst på mdu så jag kommer inte att besvara din fråga mer än så här 😉

   MVH
   Krister

 7. Anonym says:

  Hej! Krister

  Inför seminariet kommer man behöva ange relevant lagrum när man förklarar hur man gjorde?

 8. Anonym says:

  Hej! Krister

  När det kommer till inlämningsuppgiften ska man också beräkna courtage på dem onoterade aktierna?

 9. Anonym says:

  Hej, om jag uppfattat det korrekt så ska LVP vara lägsta av anskaff och nettoförsäljningsvärde enligt huvudregeln, och enligt alternativregeln, ta anskaffningsvärdet *0.97.

  På inlämningsuppgiften står det att LVP är 830 500, men när vi beräknar och utgår enligt LVP så får vi 834 000 (huvudregeln) och med alternativ blir det 808 980.

  • Krister says:

   Hej

   Svaret på din fråga kan du finna i bild nr 170 från ”föreläsningsbilder 7 och 8” på kurshemsidan.

   MVH
   Krister

 10. Anonym says:

  Hej Krister. Vi förstår inte fråga nummer 3 i inlämnings uppgiften. Hur ska vi tillämpa rättsfallet i uppgiften?

  Vi hittade rättsfallet i lagen.nu men vi är osäkra om vi får använda oss av den sidan då du sagt att det är sekundärkälla.

  • Krister says:

   Hej
   Jag har visat på föreläsningar var ni hittar primärkällan till rättsfall.
   Om den källa ni använt korrekt återgivit rättsfallet så kan ni naturligtvis fullfölja uppgiften med att beakta rättsfallet när ni löser uppgiften.
   MVH
   Krister

 11. Anonym says:

  Hej Krister!
  Jag undrar om du har någon beskrivning på hur man laddar ner slatteprogrammet till en Mac dator, eller om du har någon bra länk som beskriver detta. Har försökt söka men förstår inte riktigt hur man gör.

  • Krister says:

   Hej

   Visma Skatt Proffs kan ej köras i mac datorer om du inte har en windowspartition i din mac dator.
   Tyvärr kanjag inte hjälpa till med att installera det.

   MVH
   Krister

 12. Anonym says:

  Hej,

  Vi tycker det är otydligt med hur vi ska börja arbetet. Ska vi först börja i visma sen fylla i allt i excel filen eller ska vi börja i excel filen sen hoppa över till visma.

  Ska tex första 12 frågorna bara vara i excel eller visma alternativt blandat.

 13. Anonym says:

  Hej Krister
  Är det endast fråga 1, 2 & 3 i inlämningsuppgiften som ska besvaras i bokslutstablån/excel och resten i skatteprogrammet?

 14. Anonym says:

  Behöver man ta med lagstöd varför påståenden inte ska beskattas eller tas med/kastas ut? Eller behöver man bara ta med lagstöd för de som skatt ska tillämpas på?

 15. Anonym says:

  Hej Krister!
  En liten fundering bara. Deadline på gruppuppgiften är nästa vecka på onsdag (7/12) kl 12:00, och vi har ju föreläsning den 7/12 fram till kl 12:00. Hur har du tänkt angående det? Vi kommer ju ändå inte hinna göra någonting på uppgiften onsdag förmiddag, om vi inte skippar att gå på föreläsningen det vill säga…

  • Krister says:

   Hej
   Jag tänker väl lite så här: ni har 15 dagar på er att göra inlämningsuppgiften vilket är 360 timmar. Ni bör inte vara ute ”i sista minuten” med att lämna in en viktig uppgift.
   Fyra timmar innan deadline bör väl uppgiften kunna vara klar.

   MVH
   Krister

 16. Anonym says:

  I inlämningsuppgifter när man ska klicka på överför till deklaration kommer det upp ”Du har inte aktiverat programmet eller uppdaterat licensen!” Hur ska man gå tillväga då, är det någon licensnyckel vi har missat?

  • Krister says:

   Hej
   Om Ni tankat ned skollicens från den länk jag anvisat så borde inte den frågan komma upp.
   Använder ni en dator där tidigare års skatteprogram funnits, kanske ni måste avinstallera det gamla programmet och därefter installera version 2022.01.
   MVH
   Krister

 17. Anonym says:

  Hej! I inlämingsuppgiften funderar vi över varför inte de onoterade aktierna följer med från aktiehanteraren till skatteplaneringen?

 18. Anonym says:

  Hej!

  Kan du lägga ut lösningsförslag till övningsexempel 12 i föreläsning 10.

 19. Anonym says:

  Hej!
  Spelar det någon roll i vilken ordning allt deklareras?
  Kan man göra klart för näringsverksamheten först i skatteprogrammet och sedan deklarera inkomst av tjänst och kapital?

  • Krister says:

   Hej

   JA, det spelar roll vilken ordning du löser uppgiften. Jag har förklarat det på föreläsning 10, se filmerna.

   MVH
   Krister

 20. Anonym says:

  Hej Krister. Vi hittar inte investor A och B i visma när vi lägger in aktierna i aktiehanteraren. Vi har exempelvis lagt in AstraZeneca. Hur lägger vi in Investor?

  • Krister says:

   Hej
   Det spelar ingen roll om ni hittar den i listan eller ej.
   Bara att skiva in namnet och förvissa sig om att det hanteras som börsnoterad aktie.
   Ni kan använda INV RG-A respekive INV RG-B på Stockholmsbörsen om ni vill få rätt kod.

   MVH
   Krister

 21. Anonym says:

  Hej Krister. Vi har lagt in alla värden i aktieportföljen men vi lyckas inte få in summan i deklarationsblanketten. Vi har letat runt och kollat efter fel men vi vet inte hur vi ska göra nu. Tack för svar!

  • Krister says:

   Hej
   Det måste ni lösa själva.
   Jag har gått igenom det på föreläsningarna.
   MVH
   Krister

   • Anonym says:

    Hej Krister. Vilken föreläsning menar du, vi har varit på alla men hittar ändå inte

    • Krister says:

     Hej
     Jag visade hur man överför information till deklarationsblanketter på t.ex. föreläsning 10 del 3. Jag visar det också i instruktionsfilmen till skatteprogrammet.

     Jag måste säga att jag har svårt att förstå vilken arbetsmetod ni använder när ni stöter på ett problem.
     Varför använder ni inte hjälp funktionen i programmet? Varför söker ni inte i sökrutan i programmet? Varför klickar ni inte på de olika menyerna i programmet?
     På alla dessa ställen får ni information om hur man för över information till deklarationen.
     Ni måste lära er att söka svar på frågor på andra sätt än att fråga läraren. Hur ska ni klarar er på en arbetsplats om ni inte lär er grundläggande informationssökning?

     MVH
     Krister

 22. Anonym says:

  Hej Krister,

  Vi får inte ihop summan av konto 1590 utifrån IB steg 2. Vi har tagit alla summor exkl. moms men får det till 20 000 och inte 24 000. Har vi missat någon kundfordring? För vi antar att det som står under där kund D är med, är vårt UB för 2022 medan det som står över är IB 2022

 23. Anonym says:

  Hej Krister.
  Vi håller på med aktierna i skatteprogrammet och har fastnat på AB PREEM. Vi gjorde en egen beräkning i excel och tog då att kapitalvinsten skulle beräknas med 5/6 delar av resultatet, enligt 42:15a IL. Men skatteprogrammet räknar inte med 5/6 delar, utan endast med genomsnittsmetoden. Är det vi som tänker helt galet att vi ska beräkna med 5/6 delar av resultatet, eller är det något vi behöver fixa i skatteprogrammet som vi glömt? Vi har kollat på dina föreläsningar och exempel, samt kollat hjälpfunktionerna i skatteprogrammet, men utan framgång… Tacksam för svar. MVH

  • Krister says:

   Hej
   Det är helt rätt att utdelning och kapitalvinst på onoterade aktier som inte är kvalificerade andelar är skattepliktiga till 5/6 delar.
   Det finns olika lösningar på problemet i skatteprogrammet men ni måste försöka hitta dem själva. Vi kommer att gå igenom olika alternativ på seminariet.
   Tänk så här: Hur skulle ni lösa problemet i verkligheten?
   MVH
   Krister

 24. Anonym says:

  Hej Krister. I föreläsning 10 del 3 så tar du upp balansräkning/räkneskapsschemat och vid eget kapital har du B11 och b12. Vet du vad det kan bero på?

 25. Anonym says:

  Hej!
  En fråga angående seminariet. Som jag förstod det ska vi säga åt dig hur du ska trycka och vad varje steg är.
  Min fråga är då om vi kommer börja i bokslutet och visa hur vi tänker, eller om seminariet startar från första steget i visma?
  MVH

 26. Anonym says:

  Hej! Krister

  När man återför avsättningen för periodiseringen räknas den som en intäkt för den perioden?

  MvH

 27. Anonym says:

  Hej Krister, jag kan inte skriva ut PP bilderna från F13. Det verkar vara låst för mig? Har gått fint att skriva ut alla förutom F1 och F13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *