MDH BESKATTNINGSRÄTT VT -21

Välkomna till kursen i beskattningsrätt.

Här har vi ett forum för frågor och svar rörande föreläsningarna och för löpande kursutvärdering.

Tillsammans gör vi kursen bra och lärorik 🙂

MVH
Krister

Bookmark the permalink.

97 Responses to MDH BESKATTNINGSRÄTT VT -21

 1. Anonym says:

  Hej ! Får man ha tillgång att titta förra gruppens inspelade föreläsningar för att förbereda oss inför kommande lektioner?

  • Krister says:

   Hej

   Nej det går inte. Det här är en ny kurs som inte har exakt samma innehåll och egna tentor som bygger på den här kursens undervisning.

   MVH
   Krister

 2. Anonym says:

  Hej,
  var kan man hitta inspelnings föreläsning 1?
  Mvh

 3. Anonym says:

  Hej
  Tack för första föreläsningen, den var mycket hjälpsam och förståelig.
  Och jag har en fråga:
  Räcker det att titta på och förstå föreläsningarna och göra de övningar som ni ger oss för att klara tentamen?
  Mvh

 4. Anonym says:

  För den som tänker att Krister pratar så fort :
  Ni kan välja en lägre uppspelningshastighet till exempel 0.75) medan tittar ni inspelning videos på Canvas. Det kan vara ett bra lösning för de har problem med.

  Hälsningar Ibrahim

 5. Anonym says:

  Hej
  Om det finns möjlighet att allt kurs material (föreläsning bilder och övningsexempel )läggs ut på Canvas med en gång ,så kan man fixa det på biblioteket.

  • Krister says:

   Hej
   Nej,det går inte.
   Allt material är inte klart och kursen utvecklas under gång.
   Det kommer mycket material i efterhand också.
   MVH
   Krister

 6. Anonym says:

  Hej
  Jag märkte att några kurs material på Canvas var samma fast noteras på olika siffor. De är: Föreläsning 6a=5-4,Övningsexempel 3-4 (1)=3-4,Övningsexempel 5 (1)=5, samt Föreläsning 7-1 och Övningsexempel 4 saknas.
  Var det meningen eller fel lagt?

  • Anonym says:

   Föreläsning 5-1 saknas också

  • Krister says:

   Hej
   Jag försökte uppfylla en students önskemål med att lägga ut materialet långt i förväg så att de som inte har skrivare hemma kan skriva ut mer material åt gången, men det blev inte så bra 🙁 .
   Kursmaterialet anpassas hela tiden till varje individuell kurs och benämningarna av materialet kommer därför inte i nummerordning.
   Jag går tillbaka till det sätt som jag alltid använt tidigare, dvs. publicerar endast med några föreläsningars framförhållning, så slipper vi den här typen av förvirring (inlägg).
   MVH
   Krister

 7. Anonym says:

  Hej Krister
  om det finns möjlighet att ta 10 minuter paus istället för 15 minuter .Tack för föreläsningarna , de är fantastik bra och de filmerna.

  MVH
  Yubin Cai

 8. Anonym says:

  Hej Krister,
  Om förmåner är skattefria, är de också arbetsgivaravgiftsfria eller inte? Och hur beräknar vi skatt för lön och förmåner om det finns skattefria förmåner?
  Tack på förhand

  • Krister says:

   Hej

   JA förmåner som är skattefria belastas inte med arbetsgivaravgifter.

   MVH
   Krister

 9. Sarang says:

  Hej
  I förra föreläsningen förklarade du att uppgiften nr 12 (fritt öl) är skatteplyktig men jag undrar varför det inte är skattefritt enligt 11:12 IL eftersom det kan anta som ”förfriskninggar och annan enklare förtäting i samband med arbete”

  • Krister says:

   Hej
   Ölen var ersättning för övertidsarbete och då är det en förmån på grund av tjänst och blir skattepliktig.
   MVH
   Krister

 10. Anonym says:

  Hej Krister

  I övningsexempel 1 punkt 14 vi har beräknat 520 kr för ränteförmån men i beräkning av överskott vi har lagt 1020 kr för underskott i inkomstlaget kapital som innehåller utgifter för räntan.
  Kan du förtydliga den kvarstående 500 kr delen?
  Det är ränta för lån (0,5 % x 100 000) men vi har räknat ut 520 kr redan..
  Tack på förhand.

  • Krister says:

   Hej
   Ränteförmånen och betald ränta är avdragsgilla i inkomstslaget kapital
   MVH
   Krister

 11. Anonym says:

  Hej Krister,

  kan du vänligen kolla uppgiften 2.4 i övningsboken. Det känns som om svaret i boken är felaktigt. Överskott av tjänst när jag räknar blir 512470 (i boken står 512525).

  Tack på förhand!

  Med vänliga hälsningar,

 12. Sarang Saadat says:

  Jag undrar om en enskild firma anställer personal behöver den näringsidkaren betalar Arbetsgivaravgift i stället för Egenavgift, eller hur?

  • Krister says:

   Hej
   Vi kommer att behandla den frågan under föreläsningarna som rör enskild näringsverksamhet.
   MVH
   Krister

 13. Sarang Saadat says:

  Hej Krister!

  Jag tror att alla vi som får Aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan utföra en skattereduktion på våra deklarationer enligt 67:9a-9c, eller hur?

  • Anonym says:

   Nej, vi som i snabbspåret får aktivitetsstöd från Försäkringskassan , inte aktivitetsersättning. De två är olika.

 14. Sarang Saadat says:

  Hej Krister!

  Jag har träffat ett konstigt problem i skatteprogrammet när jag vill använda bilförmåns kalkyl.
  om jag inte väljer något val i den rutan ”tjänstebilen drives med:” och lämnar den rutan tom, går allt bra och korrekt men om jag väljer något drivmedel där, blir resultatet för förmånsvärde felaktig. Jag vet inte Vad anledningen är.

 15. Sarang Saadat says:

  Hej Krister!

  Du har förklarat om hobbyinkomster att man drar av ett schablonavdrag under innevarande beskattningsår och sedan i det kommande året gör man avstämmning av föregående års egenavgift, eller hur?
  När du har räknat övningen med skatteprogrammet i den fliken ”Hobbyinkomst (T2)” det schablonavdrag stod där korrekt som 10 % men när du gick till den fliken ”skatteuträkning”, visade det sig att programmet lägger in det justerade beloppet i blanketten (10.21%) istället för schablonavdrag egenavgift.
  Jag tror att avstämningen måste utföras nästa år och inte i nuvarande år, eller hur?

  • Krister says:

   Hej

   Ja avstämningen görs alltid året efter.
   Schablonavdraget föregående år tas upp som intäkt och påförda egenavgifter året före dras av som kostnad

   MVH
   Krister

 16. Anonym says:

  Hej, Krister
  Förbättringsutgifter som sammanlagt på beskattningsåret måste överstiga 5 000 kr, det gäller enda grundförbättring (ny-till-eller ombyggnad) . Förbättrande renoveringar och underhåller har bara tidsgräns som hänför sig till beskattningsåret eller något av fem år föregående beskattningsåren . om jag har förstått rätt ?

  • Krister says:

   Hej

   Nej, Beloppsgränsen på 5 000 kr gäller samtliga förbättringskostnader, se filmen föreläsning 6.

   MVH
   Krister

 17. Anonym says:

  Hej Krister
  föreläsning 5 övning 2 hade vi satatlig skatt på överskott i kapital 3270 , Var lägger vi det beloppet i Visma programmet?

  • Krister says:

   Hej

   All information registreras i skatteplaneraren.
   Informationen exporteras sedan till deklarationsmodulen.

   MVH
   Krister

  • Ibrahim Akar says:

   Om du lägger summan av överskott i inkomstslaget kapital(10 900 kr) i programmet då Visma Skatt Proffs beräknas statlig inkomstskatt på kapitalinkomst(3270 kr).
   Du behöver inte lägga 3270 kr ,programmet gör det.

 18. Anonym says:

  Hej Krister
  Om en utgifter för förbättrande underhåll är 6 000kr och uppfyller tidsgränsen men efter värde minskning blir 4 000kr . Den utgiften är fortfarande avdragsgill enligt 45:11 IL. Om det är rätt tolkning?

 19. Anonym says:

  Hej Krister!
  Du har satt att skattskyldig måste ansöka om uppdkovsbelopp för att skattevetket inte vet kan ta reda på det själv om skattskyldig vill det eller nej.
  men på övning 9 skattskyldig yrkar ansökan inte om uppskovsbelopp och du gojrde det .
  kan vi beräkna uppskovsbelopp utan skattskyldig begär det
  på tentamen?
  MVh

 20. Anonym says:

  Hej Krister
  Kan du förklara mer om lagfart och pantbrev? om lån är mer, blir lagfart större?

  Tack

  MVH

 21. Anonym says:

  Hej!
  På övningsexampel 6, aktier på icke marknadsnoterade aktier är avdragsgillt till 5/6 av 70% av kapitalförlust (-42 000) AB SÄKER eftersom 48:20§ IL inte gäller icke marknadsnoterad på andelar i svenska aktiebolag och på 42: 15a§ kapitalvinst betyder inte kapitalförlust enligt 44: 2§, så blir det (-42 000*70%*5/6= -24 500 avdragsgillt). Varför tog vi 5/6 av kapitalförlust som avdragsgillt istället för 5/6 av 70% av kapitalförlus på andelar som inte är marknadsnoterade enligt 48:20a§. 2 st ?

 22. Anonym says:

  Vad är skillnaden mellan alternativ omkostnadsbelopp som räknas med 25% av ersättningen efter avdrag för utgifter för försäljningen enligt 52:2 st.1 IL och schablonmetoden där får man räkna 20% av ersättningen efter avdrag enligt 48:15§ p.1 IL. Vilken får man använda?

  • Anonym says:

   52:2st 1IL används när man säljer personliga tillgångar. Det andra schablonmetoden 20% används att jämföra med riktig kostnad när man säljer noterad aktie.

 23. Anonym says:

  Hej Krister!
  på boken övningar gör övning 4:10 sidan 163, beräknde kapitlavinster 120,000kr men som du lärde oss att vi måste använda 20% avintäkter och Jfr med kostnader och vilken lägre vil ska välja och på övning Johanna sålde aktier 150,000kr som kostnader 108,000kr och 150,0000*20%= 30,000 och det lägre än 108,000kr och vi måste välja 108,000.
  År det rätt?
  Tack förhand.

 24. Anonym says:

  Hej

  När du beräknas ”Avgår betalt preliminär skatt” som innebär bl.a ränteinkomster vi multiplicerat dem på 30%, men jag har tittat och analyserar på en preliminär skatteuträkning från SKV och den multiplicera inte resultat på 30%. Skv tar hela belopp av preliminärskatt(avdragen skatt) som personer har betalat.

  Skulle ni kunna förklara varför finns en skillnaden i beräkningen?

  Tack på förhand 🙂

 25. Anonym says:

  Hej Krister,
  kan du vänligen förtydliga om man behöver avrunda summan av courtage (t.ex.97,5 till 98) eller bara ta bort öre (97 kr i vårt exempel).

  Tack på förhand!

  Med vänliga hälsningar,

 26. Anonym says:

  Hej
  Krister
  Vad som gäller befarad kundförlust jag tror det finns ett fel, du har återfört konto 1590, med belopp 8800 kr. och du har också på sammatid återfört konto 6352 på samma belopp 8800 kr trots att balanssaldo för det sista konto är noll, och detta strider med dubbel bokföring regler och konto 6352 blir negativ och hella resultat blir fel.

  Mvh

  • Anonym says:

   Hej!
   Jag håller med dig också. Jag tycker att det finns fel med detta konto 6352 Befarade kundförluster. Det måste vara 8800 och inte noll för att bli rätt.

   • Anonym says:

    Om konto 6352 ska vara 8 800 då konto 7831 också ska vara 56 000 enlig din tanke . det är fel också ???????

    • Anonym says:

     Jag menar inte konto 6352 ska vara 8800 utan konto 1590 ska vara -8800. Enligt god redovisning kan man inte göra åtföring för konton från (loss and profit eller income statement) från förra året. Man får inte göra återföring genom god redovisning method för konton gäller loss and profit or icome statment.

     Om du vill veta rätt svar du kan kolla denna sida

     https://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/kundforluster.aspx

     • Krister says:

      Hej
      Mindre lämpligt svar och länken leder ej till godkänd rättskälla, enligt rättskälleläran.
      MVH
      Krister

  • Anonym says:

   Hej Krister
   som komplettering till min förklaring i föregående kommentar för övning 11
   Som jag vet att
   Intäktskontot och kosnadskontot är tillfälliga konton och I slutet av räkenskapsåret stängs dessa konton på resultat konto, så att saldot blir noll.
   Sen denna resultat påverkar eget kapital positiv eller negativ.
   Så vi kan inte återföra en post i resultaträkning eftersom resultat av föra året och aktuella året kommer att påverkas.
   Så återföring av konto 6352 kommer att påverka resultat för båda föra och aktuella året.
   Mvh

  • Anonym says:

   Hej
   Nej, det är rätt på konto 6352 att återföra samma belopp 8 800 som på konto 1590 . Syftet är att nolla förgående års befarade kundförluster först genom debitera konto 1590 och kreditera konto 6352 , sedan beräknar man befarade kundförluster av beskattningsårs. Om man har gjort sådan justering så kan ni se resultatet i balansräkningen är -3 200kr , det är skillnad mellan 8 800 och 5 600 .

   • Anonym says:

    Nej! . Det är inte rätt eftersom konto 6352 är redan noll. Hur vill du vill göra konton noll om konton är redan noll och vi är i slutet av året????!!!!!!!!!!

    • Anonym says:

     Det är typiskt justering vid fordringsvärdering . För att återföra konto 6352 det är ju enklast sätt att beräkna nya befarade kundförluster . Annars du måste minska 3200 kr båda konto 1590 och 6352 så kan du få rätt ”befarade kundförluster ”5 600 . Då 8 800 kr syns inte men det är mycket svårt att få ihop 3 200 från olika fordringar .

     • Anonym says:

      Hej!

      Om du gör återföring för förra året med 8800. det blir som om vi har vinst med 8800. Och det är inte rätt:
      Du kan se här det rätt sättet för att bökför bokföra konstaterade och befarade kundförluster här

      https://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/kundforluster.aspx

     • Krister says:

      Hej
      Länken hänvisar inte till en, en enligt rättskälleläran, godkänd rättskälla.
      Jag förklarar på nästa föreläsning.
      MVH
      Krister

     • Anonym says:

      Hej
      På det här sättet man behöver inte göra återföring:

      Först vi bokförar konstaterade kundförluster för 2020:
      Cr. 1510 kundfordringar 6000
      Dr. 2611 Utgående moms 1200
      Dr. 6351 konstaterade kundförluster 4800

      Sen efter vi gör bedömning för året befarade kundförluster vi minskar konto 1590 med skillnaden mellan saldobalans som är 8800 och befarade kundförluster för året 2020 som är 5600 kr:

      Dr. 1590 värdereglering kundford. 3200 kr
      Cr. 2352 befarade kundförluster 3200 kr

     • Krister says:

      Hej
      Nej den lösningen är felaktig.
      Jag förklarar på nästa föreläsning.
      MVH
      Krister

     • Krister says:

      Hej
      Helt rätt
      MVH
      Krister

   • Anonym says:

    Hej
    Men konto 6352 är redan noll och detta är RR konto och i slutet av varje år, vi nollställa alla RR konton eftersom de är tillfälliga kontona, och vi kan inte återföra RR konto från förgående år.
    Mvh

   • Krister says:

    Hej
    Helt rätt
    MVH
    Krister

  • Krister says:

   Hej
   Nej, lösningen vi gjorde är helt rätt.
   MVH
   Krister

 27. Anonym says:

  Hej Krister,
  Hur behandlar man moms när inkomstslagets näringsverksamhet beräknas? Ska moms inte tas upp av köpeskilling av varor och sen ska moms dras av försäljningspriset? Eller kvitta ingående och utgående moms?

 28. Anonym says:

  Hej

  När jag försöker beräknas en inkomst tjänst i Visma programmet public services avgift automatik beräknas 1044 i stället 1397,4 som anses
  regeringskansliet . 2018:1983 och har tillägg också preliminärt skatt och står inte på huvudblankett.

  Skattepliktig vinst 45:33 IL 22/30 tillämpas inte på beräkningen på försäljning av privatbostad i Visma programmet. Blanketten K5.

  Tack på förhand

  • Anonym says:

   Jag har uppdaterat Visma till Nya version och nu fungerar rätt siffror i public services avgift.

  • Krister says:

   Hej

   Du kanske angivit en lägre inkomst så att maximibeloppet ej aktiveras.

   MVH
   Krister

 29. Anonym says:

  Hej krister

  Har fastnat i övning 4:3 om räntekompensation gärna lite mer förklaring.

  Tack

 30. Ibrahim Akar says:

  Hej Krister!
  Efter beräkningen överskott/underskott för avyttring tillgångar och andra tillgångar som går i inkomstlaget kapital till vilken del av program (Visma Skatte Profs) registrerar vi?
  Eller fyller vi deklaration bilaga utan registrerar något till programmet ?

  Tack för svaret.

  • Krister says:

   Hej
   Inlämningsuppgiften är en examination!
   Du får inte ställa frågor eller lämna svar rörande en examination här på bloggen.
   MVH
   Krister

 31. Anonym says:

  Hej krister
  skulle det vara något skillnad på allmän pensions avgift 17700 i övning exempel 1 Per glad om han hade saknat helt rätt till pension i anställningen och därefter hade han rätt till avdrag .
  Sedan om vi hade till exempel statlig inkomst skatt ?
  tack

 32. Anonym says:

  Hej Krister
  I övningsexempel 11 återför vi de sålde maskiners avskrivning enl. plan. och beskattningsårets ingång finns 97 845 på kontot 2153.varför vi inte återför Ack avskr. utöver plan?

 33. Anonym says:

  Hej Ktister,

  Det skulle vara snäll om du kunde förklara lite tydligare 33:14 IL. Vad innebär det exakt?
  Tack på förhand

 34. Anonym says:

  Hej,
  På exempel 11 , när jag fyllade alla belopp i VISMA-programmet och jag hade skillnad i Årets schablonavdarg(70 531 kr) men med dig visade 72197 och resultat för slutlig skatt var 108650 med mig men med dig var 107813.
  Jag är säkert att jag fyllade alla belopp rätt.
  kan du hjälpa mig?
  tack förhand

 35. Anonym says:

  Hej, Jag försökte hämta blankett för ENSKILD FIRMA (KALKYL FÖR BLANKET NE) från Skvs hemsidan men jag hittade inte den. Kan du snälla bifoga den på Canvas? tack förhand

 36. Anonym says:

  Godmorgon
  Tydligen har det blivit ändringar i tv avgift enligt juno databasen !därför undrar jag vilken ska vi följa?
  Hur beräknas en public service-avgift?
  4 §
  Underlaget för public service-avgiften är den avgiftsskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).
  Underlaget ska högst uppgå till 1,950 gånger det inkomstbasbelopp enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för beskattningsåret.
  Lag (2020:1204)

 37. Anonym says:

  Hej Krister
  Kommer vi utföra något årsredovisning arbete för AB eller förenklat årsbokslut för enskilda firma ?

  mvh

  • Krister says:

   Hej
   Nej årsredovisning för Ab ingår inte i kursen beskattningsrätt. Årsredovisningar bör man ta upp på kursen Externredovisning.
   Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare går vi inte igenom, men skillnaden är inte så stor bortsett från hanteringen av överavskrivningar, se skatteprogrammet.
   MVH
   Krister

 38. Anonym says:

  Hej Krister .
  Under föreläsning 12 övningexempel 13 du har beräknad skatten som tillhör preliminär deklaration
  400 000 x 21,4 % = 85600 (din beräkning var 85596)

  och företaget har bokfört 11 månaders preliminärtskatt (11 x 7133= 78463 på konto 8910)

  hur har du hanterat den kvarvarande preliminärt skatt (7133 kr ) som kommer att betalas i januari i nästa år ?

  Tack på förhand

 39. Anonym says:

  Hej!
  I exempel 11 sa du att summan av saldo för kontonumren 8853 + 7831 inte borde överstiga det antalet 57 609, och jag förstod inte var du kom med detta nummer, kanske uttalade du det fel, men vad menade du att summan av de två kontona bör inte vara större än vad.
  Du sa det i Video 10, del 1, minut 106
  Tack för hand

 40. Anonym says:

  Hej!
  Jag har alttid broblem med Visma program när Visma beräkna schablonavdrag.
  Tack förhand

 41. Anonym says:

  Hej Krister
  Du har inte lämnat powerpointbilderna för årets periodiseringsfond och skatte skuld beräkningar i lösningsförslag för övningsexempel 13
  Tack
  Mvh

 42. Anonym says:

  Hej Krister,

  jag ber om ursäkt, snälla kan du förtydliga angående presentationen av vår inlämningsuppgift på seminariet. Behöver vi dela utskrift av inlämnat material samt utskrift av relevanta ”dialogrutor” mellan alla medlemmar i gruppen och förberedda presentation t.ex. på 10 minuter eller är det bättre om en person presenterar allt. Vi vill vara bra förberedda för att inte
  skämmas inför dig.

  Tack så mycket på förhand!

 43. Anonym says:

  Hej Krister
  Du skulle undervisa vinst utdelningen mellan närstående personen som äger enskild firma, har vi gått genom ?

 44. Anonym says:

  Hej,
  du skrev på Canvas (13 del 1 Tyvärr blev det ingen inspelning av) kan du snälla lidda ner filmen del ett från gammla utbildning?
  Tack förhand

 45. Anonym says:

  Jag håller med dig också,
  Det vore bra om Krister kunde ladda upp det från en av tidigare utbildninar

 46. Anonym says:

  Hej Krister,

  först behöver vi självklart klara seminariet , men tiden springer så fort iväg och snart kommer vi att skriva tentamen. Snälla kan du förtydliga om vi får använda Visma eller åtminståne Excel på tentamen. Det kan hjälpa en att inte göra något fel med beräkningar.

  Tack på förhand!

 47. Anonym says:

  Hej Krister
  Får man använda miniräknare i mobiltelefon om man inte har bords miniräknare ?

 48. Anonym says:

  Hej Krister,

  jag försöker att anmäla mig till tentan men det ser ut som jag ”är kopplad” till föregående grupp så jag kan inte anmäla mig. Snälla kan du hjälpa mig? Vi måste registrera oss senast tisdag (tentamen är den 23 april). Jag har skickat mejl med en skärmdump till Madeleine också.

  Tack så mycket på förhand!

 49. Anonym says:

  Hej Krister!
  Exempel18 räknade du avskrivning för värmeväxlare för 2020 halv år, men du räknade avskrning för byggnaden bara til 2019 för att avskrivning för byggnaden inte bokförde på 2020 och det är rätt och jag förstår det men värmeväxlare bokförade inte också på 2020, Kan vi veta varför räknade halv år avskrivning för värmevxlare för 2020?
  Tack för hand

 50. Anonym says:

  Hej Krister,

  jag vill bara säga att du är en fantstisk lärare. Du är mycket kunnig och hjälpsam. Dina förklaringar på seminariet har gjort bilden klarare för mig. Tack så mycket!

 51. Anonym says:

  Hej Krister
  I en enskild näringsverksamhet är ägaren alltid endast en fysisk person. Men i 60:8 ”Om den medhjälpande maken äger del i näringsverksamhet……”Det låter som har mer än en ägare i näringsverksamhet .Hur kan man tolka den här lagtexten ?

  Tack på förhand

 52. Anonym says:

  Hej Krister,

  snälla kan du hjälpa mig? Den 18 förälesningen handlar om internationell rätt. Därför frågar jag. Mina föräldrar som inte bor i Sverige tänker ge mig som gåva deras lägenhet. I mitt hemland beskattas gåvor med 30%. Kommer jag att beskattas också i Sverige?

  Tack på förhand!

 53. Anonym says:

  Hej Krister,

  nu försöker jag att förbereda mig inför repetition som vi ska ha på måndag för att ställa frågor om det behövs och därför löser jag uppgifterna som finns på tentorna som vi har fått av dig. Det verkar som att när det gäller uppgiften 7 (tentamen från den 10 juni 2020) har det kanske uppstått något automatiskt fel och resultaten av försäljningen av aktier Klorax A som gjordes före fondemissionen (den 14 september 2011) har inte tagits inte med i resultatet. Snälla kan du kolla det?

  Tack på förhand!

  Bästa hälsningar,